Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 februari 2006

Sänk blodtrycket – ät mindre salt!

Genom att minska sitt saltintag med två tredjedelar kan man sänka blodtrycket lika mycket som med ett läkemedel mot högt blodtryck, och därmed minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det visar nya studier från Lunds universitet. Men det är svårt att göra detta hemma i köket – 85 procent av saltet i maten finns nämligen i de livsmedel vi köper, medan det vi själva tillsätter står för bara 15 procent.

Därför borde Socialstyrelsen eller Livsmedelsverket försöka förmå livsmedelsindustrin att dels minska mängden salt, dels deklarera saltinnehållet i olika livsmedelsprodukter, tycker läkaren Fredrik von Wowern. Han disputerar inom kort på en avhandling om salt, gener och blodtryck.

– Både i Finland och i USA står saltmängden med i innehållsdeklarationen för ett livsmedel. USA har också en nationell rekommendation om högsta lämpliga saltintag. Det vore bra om Sverige kunde göra detsamma, säger Fredrik von Wowern.

Lunds universitet har en forskargrupp vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö som länge studerat kopplingen mellan salt och högt blodtryck. I en av dess studier fick en grupp friska försökspersoner färdiglagad specialmat som innehöll bara 3 gram salt om dagen, mot normalt 9 gram. Efter fyra veckor hade försökspersonernas blodtryck sjunkit med hela 7-8 millimeter kvicksilver (den enhet blodtrycket mäts i).

– Och då finns det studier som visat att bara 2-3 millimeters sänkning hos blodtryckspatienter sänker risken för stroke med uppåt 15 procent. Här skulle man alltså kunna rädda många människoliv och samtidigt spara pengar åt samhället! säger Fredrik von Wowern.

Nu är det inte alla blodtryckspatienter som är känsliga för salt, utan bara ungefär hälften. För att inte de salt-okänsliga ska behöva lägga om dieten i onöden hoppas Fredrik von Wowern kunna utveckla sätt att genom ett enkelt blodprov kunna skilja mellan de olika grupperna. Det finns flera biologiska markörer som kan användas för att sålla fram de saltkänsliga patienterna.

Att hitta dessa är viktigt även av ett annat skäl. De löper nämligen en tre gånger så stor risk för hjärt-kärlsjukdomar jämfört med icke saltkänsliga patienter med samma blodtryck. För den saltkänsliga gruppen är det alltså extra viktigt att få ner blodtrycket genom mindre salt i maten och/eller genom medicinering.

När det gäller medicinering, så kan denna i framtiden komma att bli mer skräddarsydd för varje patient. Malmöforskarna visar nämligen också att det finns en viss genetisk bakgrund till högt blodtryck, t ex vissa gener som påverkar saltupptagningen i njuren. Ökad kunskap om dessa samband skulle kunna ge läkemedel inriktade på de olika delprocesser som ökar blodtrycket hos olika grupper av patienter.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter Genetic factors and dietary salt intake as determinants of blood pressure and risk of primary hypertension. Disputationen äger rum den 17 februari. Fredrik von Wowern träffas på tel 040-98 00 01 eller 0735-27 22 06, e-post fredrik.wowern@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera