Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2006

Ny mätmetod kan förnya skogsbrukets affärsformer

Nu är det möjligt att bestämma trädens kvalitet automatiskt redan i skogen. Värdet blir nästan detsamma som när virket värderas med dagens metod vid industrin. Det framgår av nya resultat från Skogforsk som presenteras vid Utvecklingskonferensen 2006.

– Det här kan ge skogsbruket nya affärsformer som förenklar för både skogsägare och virkesköpare, säger Johan J Möller, forskare på Skogforsk.

En ny affärsform – stamprissättning – har under senare tid diskuterats i skogsbruket. Den kan underlätta skogsbrukets virkesaffärer, eftersom betalningen räknas ut redan i skogen med hjälp av information som skogsmaskinen samlar in under avverkningen.

Idag räknas ersättningen för virket i regel ut först efter att virket mätts in vid industrin. Ett av hindren för den nya affärsformen har varit att skogsmaskinerna inte kunnat avgöra trädens kvalitet. Virkeskvaliteten har stor betydelse för priset, eftersom raka, kvistfria träd ger skogsägaren mer betalt än korta, krokiga och kvistiga stammar.

De nya resultaten visar att det är möjligt att med data från skogsmaskinen beräkna kvaliteten på träden redan i skogen med gott resultat.

– Automatisk kvalitetsklassning i skogen ger nästan samma resultat som virkesmätning vid industrin. Värdet på ett virkesparti blir i genomsnitt detsamma, med en spridning på ett par procent vid stamprissättning jämfört med traditionell virkesmätning, säger Johan J Möller.

För att klara av kvalitetsklassningen och räkna ut värdet på virket krävs att skogsmaskinen samlar in information om varje träds diameter, höjd och avsmalning. Dessutom måste växtplatsens breddgrad och höjd över havet anges och ålder för skogen bestämmas. Förutsättningen för att börja använda den nya metoden i praktisk skala är att man kan kvalitetssäkra skogsmaskinens mätningar.

Fakta om stamprissättning:
– Handeln förenklas eftersom skogsägare och virkesköpare snabbare kommer till avslut då virket kan värderas i direkt anslutning till avverkningen.

– Köparen kan utnyttja virket på det för ögonblicket enklaste sättet utan att behöva ta hänsyn till en detaljstyrande prislista.

– Prislistorna blir enklare än dagens. Det blir också lättare för säljaren att jämföra olika köpares bud.

Utvecklingskonferenserna äger rum i:
Umeå, Umeå Folkets Hus: 15-16 februari,
Sundsvall, Södra Berget: 22-23 februari,
Jönköping, Elmia: 1-2 mars,
Västerås, Aros Congress Center: 8-9 mars.

Kontaktinformation
Johan J Möller, Skogforsk. Tel: 018-18 85 66, 070-318 85 66
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera