Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2006

Varför klarar sig vissa småföretag bättre än andra?

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet behandlar Joakim Wincent hur företag kan bygga konkurrenskraft med hjälp av strategiska småföretagsnätverk (SME-nätverk). SME-nätverk har under en tid varit mycket populära och avhandlingen vill förklara varför vissa SME:s kan klara sig bättre än andra i sådana nätverk. Förutom viktiga bidrag till forskningen om SME-nätverk lämnar avhandlingen, som är uppbyggd av sex fristående forskningsartiklar, flera betydande bidrag till den internationella entreprenörskapsforskningen. Bland annat ifrågasätter författaren myten om att entreprenörskap alltid tenderar att ge positiva effekter på ett företags konkurrenskraft.

I avhandlingen On building competitiveness in strategic SME Networks – Empirical analysis of 54 forms in two networks – med vilken Joakim Wincent disputerar den 24 februari, publiceras också empiriska bevis för att entreprenöriella företag kan skapa positiva ringar på vattnet och vara viktiga för sina grannföretag genom de resurser de sprider runt omkring sig.

Avhandlingen förser oss också med insikter i forskningsdebatten om huruvida vi “föds eller fostras” till entreprenörskap – en fråga som är minst sagt aktuell för många regioner i landet, inte minst Norrbotten och Västerbotten som ju länge präglats av den så kallade “bruks-andan” och där nu en ny typ av företagsamhet växer fram.

– Ett problem har varit att förklara personlighetens roll i entreprenöriella aktiviteter. Mitt bidrag till den debatten är att personlighet sannolikt kan ha indirekt betydelse för entreprenörsskap, men då genom hur en enskild person agerar i det speciella sammanhang han eller hon finns och verkar i, säger Joakim Wincent.

Joakim Wincent är född och bosatt i Skellefteå. Sedan 2002 har han ägnat sig åt doktorandstudier och undervisning på Avdelningen för ekonomistyrning vid Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Upplysningar: Joakim Wincent, tel. 0920-49 21 61, joakim.wincent@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera