Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2006

Ultraljudsmätning av hjärtat ger säkrare operationer

Enkel ultraljudsmätning av hjärtats funktion kan ge säkrare övervakning av operationer och bättre vård, visar ny forskning från Karolinska Institutet.- Det här är en bra och ofarlig metod som alla narkos- och IVA-läkare ska kunna använda, säger forskaren Bo Nilsson.

I dagens svenska sjukvård genomgår allt äldre personer allt mer avancerade operationer. För att operationerna ska bli framgångsrika är det viktigt att kunna mäta hur bra patientens hjärta fungerar. Bo Nilssons avhandling “Mitralisklaffringens rörelser registrerade genom matstrupe och bröstkorg” visar att man genom att med ultraljud mäta sammandragnings- och tidig avslappningshastighet hos den vänstra kammaren kan få bra information om funktionen hos kammaren.

– Så kallad ekokardiografi har tidigare mest använts på thoraxkliniker vid hjärtoperationer. Men eftersom det är en ganska enkel metod att använda som kan ge tillförlitliga mätvärden är det önskvärt om den kan spridas och användas även på intensivvårdsavdelningar och av narkosläkare, säger Bo Nilsson.

Fördelen med ultraljudsmätning, förutom enkelheten, är att den jämfört med andra metoder såsom att sätta en kateter i hjärtat är ofarlig för patienten.

– Det är en oblodig undersökning och det är ingen farlig strålning i ultraljudet, säger Bo Nilsson.

Forskning visar att den klassiska M-modetekniken i vissa avseenden är något säkrare än den nyare varianten av ultraljud, vävnadsdopplertekniken, som dock fungerar bättre för att fastställa skeende över tid.

– Det går lätt mode i tekniken, men undersökningen har gett bra resultat med båda metoderna. Så det är bra att kunna använda båda eftersom de har olika fördelar, säger Bo Nilsson.

Undersökningen visar att mätningen görs med bäst resultat genom bröstkorgen. Men om det inte går, som under operation då patienten är steriltvättad, kan mätningen göras genom matstrupen.

– Normalt använder man ett medelvärde av fyra mätpunkter, men genom matstrupen fann vi att en av dessa mätpunkter var mindre tillförlitlig. De övriga tre ger dock ett bra resultat, säger Bo Nilsson.

Avhandlingen visar även att sammandragningshastigheten i kammaren hos barn beror på ålder och kroppslängd, medan den hos vuxna mest beror på kroppslängden. Avslappningshastigheten hos barn hänger tätt samman med hjärtfrekvensen som är beroende av barnets ålder. Hos vuxna finns ett starkt samband mellan hastigheten och åldern.

– Vi har tagit fram formler för M-modetekniken som gör att man kan se om till exempel en 70-åring som kommer in med andningsproblem har ett normalvärde vid ultraljudsundersökning av hjärtat. Då kan man eventuellt utesluta att det är hjärtat som är orsaken till andfåddheten och man kan gå vidare i undersökningen, säger Bo Nilsson.

Avhandling: “Mitralisklaffringens rörelser registrerade genom matstrupe och bröstkorg”, Bo Nilsson, Institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Bo Nilsson, tel 054-524 103 eller mobil 070-627 98 40, e-post bo.k.nilsson@telia.com

Pressekreterare Katarina Sternudd, tel 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera