Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2006

Sluta-Röka-Linjen en lönsam affär – för alla

Rökavvänjning per telefon är en lönsam affär. Sluta-Röka-Linjen (SRL), dit rökare kan ringa från hela landet för att få professionell rådgivning, är betydligt billigare än andra avvänjningsmetoder, såsom antirökkampanjer eller rådgivning vid läkarbesök. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Tobak är orsak till den största enskilda utgiftsposten inom Svensk sjukvård idag. Totalt förbrukar tobakens skadeverkningar cirka 8 procent av alla sjukvårdsresurser. Vart fjärde nyinsjuknande och vart tredje dödsfall i cancer bland män beror på tobaken. Det finns alltså både humanitära och ekonomiska skäl till att minska antalet rökare i landet.

Samtidigt gäller det att finna en balans när det gäller individens frihet och samhällets intresse av tobakskontroll. Professionell rådgivning per telefon är ett sätt att ge rökare möjlighet att själva diskutera hur de bäst hanterar sitt tobaksbruk.

I maj 1998 öppnade Centrum för folkhälsa i Stockholm en telefonlinje bemannad av professionella rökavvänjare, som kan nås från hela landet utan kostnad för den hjälpsökande. I sin avhandling visar nu Tanja Tomson att SRL är en kostnadseffektiv metod som ökar chansen till tolv månaders rökfrihet signifikant. Viktiga faktorer som ytterligare kan förbättra rökfriheten är stöd från vårdpersonal, användning av nikotinläkemedel och frånvaro av nedstämdhet eller stress.

Kostnaden per vunnet levnadsår för SRL är uppskattad till 3000-4000 kronor. Motsvarande kostnad för antirökkampanjer är 9 700 kronor och för allmänläkares rådgivning 9 000 kronor. Den genomsnittliga kostnaden för en medicinsk behandling ligger på 195 000 kronor per vunnet levnadsår.

Avhandling: “Telephone support for smoking cessation – The Swedish example”, Tanja Tomson, Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Med dr. Tanja Tomson, tel 08-737 35 78, mobil 070-734 77 98
e-post tanja.tomson@sll.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, tel 08-524 838 95, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera