Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2006

Alzheimers sjukdom oftast ärftlig

Genetiska faktorer förklarar 80 procent av sårbarheten till Alzheimers sjukdom, visar den hittills största tvillingstudien inom området. I studien ingår nästan 12 000 tvillingpar från det svenska tvillingregistret vid Karolinska Institutet.

Studien är ett internationellt samarbete mellan ett stort antal svenska och amerikanska universitet, däribland Karolinska Institutet och University of Southern California (USC). Studiematerialet har varit samtliga deltagare i tvillingregistret som var 65 år eller äldre 1998, det år då studien startade. Av dessa visade 392 par tecken på Alzheimers hos åtminstone en tvilling.

Genetisk risk för Alzheimers var samma för män och kvinnor efter ålderskontroll. Tidigare skattningar av risken för att drabbas av Alzheimers har varierat mycket, varvid de högsta skattningarna ibland tagits emot med skepticism. Studien ger också anledning till tvivel när det gäller den tidigare åsikten att det finns två former av Alzheimers, den “familjära” med genetiska rötter och den “sporadiska” med miljöorsaker.

– Det innebär inte att miljön är oviktig. Miljön kan vara relevant inte enbart för om utan också för när man får sjukdomen. Man kan heller inte gå från dessa resultat till en enskild person, säger Margaret Gatz, professor vid USC som lett studien tillsammans Nancy Pedersen, professor vid Karolinska Institutet.

Även monozygota tvillingar som delar samtliga gener, skiljer sig åt när det gäller sårbarhet. Studien fann endast 45 procents överensstämmelse för monozygota manliga tvillingpar. Det innebär att av alla par av vilka en tvilling har Alzheimers, kommer 55 procent av de friska tvillingarna antingen aldrig att få sjukdomen eller att utveckla den sent i livet.

Studien har genomförts med ekonomiskt stöd från National Institute on Aging och Alzheimer’s Association i USA.

Publikation:
“The Role of Genes and Environments for Explaining Alzheimer’s Disease”
Margaret Gatz, PhD; Chandra A. Reynolds, PhD; Laura Fratiglioni, MD, PhD; Boo Johansson, PhD; James A. Mortimer, PhD; Stig Berg, PhD; Amy Fiske, PhD; Nancy L. Pedersen, PhD
Archives of General Psychiatry, a journal of the American Medical Association, februari 2006

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Nancy Pedersen, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet, tel 08-524 874 18, e-post Nancy.Pedersen@ki.se
Pressekreterare Katarina Sternudd, tel 08-425 838 95, mobil 070-224 38 96, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera