Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2006

Sverige levererar system för detektion av radioaktiva gaser till Australien och Japan

Mätteknikföretaget Gammadata har tillsammans med FOI utvecklat ett övervakningssystem för insamling och mätning av radioaktiva ädelgaser. Systemet som kallas SAUNA används för att övervaka att fördraget mot kärnvapenprovsprängningar efterlevs. Det är nu klart att SAUNA-system skall installeras i Australien och Japan.

Systemen kommer att vara en del av det nätverk av sensorer som just nu byggs upp för att övervaka att provstoppsavtalet följs. Avtalet säger att minst 40 av totalt 337 mätstationer i världen ska förses med xenongassystem för upptäckt av kärnvapenprovsprängningar. Hittills har system levererats till drygt tio av dessa. För 2006 har tre utrustningar beställts som ska levereras till Japan, Australien och Panama. Gammadata har fått i uppdrag att leverera två av dessa, ett till Japan och ett till Australien.

-Den här affären är ett bra exempel på hur FOI:s forskning kan bidra till ökad säkerhet i världen och ge vårt land högt anseende i det internationella nedrustningsarbetet. Vår forskning och vårt utvecklingssamarbete med Gammadata har möjliggjort en konkurrenskraftig produkt på en internationell marknad, säger Anders Ringbom, forskare vid FOI. Förutom Sverige är det bara Frankrike, USA och Ryssland som levererar xenongassystem.

Gammadatas ädelgassystem SAUNA är ett av de främsta i sitt slag i världen. Det automatiska systemet hittar radioaktiv xenongas, vilket bildas vid kärnladdningsexplosioner, och läcker ut till och med vid ett underjordiskt prov. Systemet samlar in luft och plockar ut de radioaktiva ädelgaserna i luften och analyserar och rapporterar till en central databas i Wien. Genom att sedan titta på relationerna mellan de radioaktiva isotoperna i luften kan man avgöra om det är en provsprängning eller ett radioaktivt utsläpp från t ex ett kärnkraftverk. Systemet är mycket känsligt och kan upptäcka ungefär 100 radioaktiva xenonatomer i en kubikmeter luft, vilket gör att ett kärnvapenprov kan upptäckas på stora avstånd.

Forskare på FOI har under flera år arbetat med att utveckla ett system för detektion av radioaktiva gaser. Sedan 2003 samarbetar man med Gammadata, ett mätteknikföretag i Uppsala för att kommersialisera forskningen. Genom kommersialiseringen blir det möjligt för Sverige att vara med och konkurrera om de 40 ädelgassystem som planeras i det globala nätverket.

– Kravspecifikationen är hög och det här blir ett kvitto på att vi kan leverera system med unik prestanda och extremt hög kvalité. Sverige får också ett namn på kartan internationellt när det gäller den här teknologin och vi har goda chanser att få ytterligare beställningar, säger Dag Sedin, VD Gammadata Instrument AB.

Tidigare har Gammadata levererat ett system till FOI i Sverige, som driver en av de 40 mätstationerna. Systemet installerades i juli 2005. Under våren kommer Gammadata också att leverera ett system till Svalbard i Norge.

Kontaktinformation
Dag Sedin,
VD Gammadata Instrument AB,
telefon 018-480 58 00, 070-589 34 26,
dag.sedin@gammadata.se

Anders Ringbom,
projektledare FOI,
telefon 08 – 5550 3449,
anders.ringbom@foi.se

Åsa Ivarsson,
Presskontakt FOI,
telefon 073-444 77 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera