Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2006

Efter donation av Familjen Erling-Perssons stiftelse: Mode blir nytt ämne vid Stockholms universitet

Familjen Erling-Perssons stiftelse donerar 30 miljoner kronor för forskning och utbildning i modevetenskap. Syftet med donationen är att öka utbytet mellan näringsliv och akademi inom ett ekonomiskt expansivt område med stor tvärvetenskaplig bredd. Donationen möjliggör att mode blir ett självständigt ämne vid Stockholms universitet från och med hösten 2006.

– Tack vare donationen kan vi bygga upp utbildning och forskning inom ett område som tyvärr har varit akademiskt eftersatt i Sverige i jämförelse med till exempel USA och Storbritannien. Mode, som inrymmer ett tvärvetenskapligt brett spektrum av discipliner, bland annat konstvetenskap, sociologi, historia och företagsekonomi, kan på detta sätt förenas inom ett ämne, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

Anslaget ska huvudsakligen användas till finansiering av en professur i modevetenskap, en extratjänst (postdoktor, forskarassistent, gästforskare eller gästprofessor) samt doktorandstöd. Under våren kommer professuren i modevetenskap att utlysas. Utbildning i ämnet etableras formellt från och med hösten 2006. Stockholms universitet blir därmed först i den internationella akademiska världen att införa mode som ämnesdisciplin.

Kopplingen mellan mode som kulturyttring och mode som marknadsekonomisk faktor ska belysas inom ramarna för det nya ämnet. Betydelsen av entreprenörskap inom modevärlden kommer också att framhållas.
– Målgruppen för utbildningen är studenter inom både humaniora och samhällsvetenskap. Bland de sökande kommer det säkerligen att finnas de som redan arbetar med och de som framtida ambitioner inom mode- och klädbranschen, men vi ser att många fler har behållning av att läsa detta ämne inom ramen för sin utbildning, säger Kerstin Dahlbäck, professor i litteraturvetenskap.

För ytterligare information kontakta:
Kåre Bremer, rektor Stockholms universitet, tfn 08-16 22 71, mobil 0733-669 169, e-post rektor@su.se
Kerstin Dahlbäck, professor i litteraturvetenskap och tidigare dekan vid Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, tfn mobil 070-777 47 63, e-post kerstin.dahlback@littvet.su.se
Sten Wikander, Familjen Erling-Perssons stiftelse, tfn 08-641 50 23

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera