Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2006

En viktig resurs för samhällets säkerhet kan äventyras

Idag överlämnar FOI sitt remissvar till regeringen på utredningen om försvarsförvaltningen. – Det är angeläget att beslut om försvarsforskningens framtid tas i ett bredare sammanhang, menar Madelene Sandström i en kommentar.

Försvarsförvaltningsutedningens uppdrag var att hitta kostnadsbesparingar om 2 miljarder i försvarets förvaltning. FOI pekar i remissvaret på att utredningens avgränsning får långtgående och olyckliga konsekvenser för hur FOI:s roll och verksamhet betraktas i betänkandet och dess förslag. Förslagen tar inte hänsyn till värdet av det strukturkapital som byggts upp inom FOI för att bidra till samhällets säkerhet i bred mening, i det närings- och forskningspolitiska sammanhanget eller för internationell samverkan inom försvar och säkerhet.

– Försvarsforskningen fortsätter ändra inriktning, säger Madelene Sandström. Det är självklart att den forskning som bedrevs och planerades för ett tidigare hot från öst måste förändras och detta har redan skett. Resurser omfördelas och förändrade prioriteringar är och har i flera år varit självklara. Det nya insatsförsvaret ska ha den FoU som behövs här och nu och i framtiden. Men FOI har en roll i det bredare perspektivet om samhällets säkerhet, inte enbart för försvaret. Vi är också en viktig aktör för Sverige i internationella sammanhang och inte minst för innovation och den industriella utvecklingen i Sverige.

Nedskärningarna som utredningen föreslagit är omfattande. Utredaren Peter Lagerblad föreslår nedskärningar om 425 miljoner kronor som rör FOI. Idag omsätter institutet cirka 1,3 miljarder.

– Jag är orolig för hur det ska vara möjligt att genomföra en så omfattande och snabb reduktion under kontrollerade former utan att äventyra FOI:s hela verksamhet, säger Madelene Sandström. Särskilda åtgärder från regeringen kommer att vara nödvändiga. Det känns också märkligt att se på framtiden i ett reduktionsperspektiv när behovet av vårt stöd till olika myndigheter snarare verkar öka.

Läs FOI:s remissvar i sin helhet på FOI:s webbplats.

Kontaktinformation
Åsa Ivarsson
presskontakt
tel: 073-444 77 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera