Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2006

En gränslös europeisk arbetsmarknad – hot eller möjlighet?

Är en öppnare europeisk arbetsmarknad i syfte ett effektivt sätt att öka sysselsättningen eller ett hot mot medborgarnas sociala trygghet? I boken “En gränslös europeisk arbetsmarknad? – Europaperspektiv 2006”, som diskuteras vid ett seminarium på Norra Latin den 1 februari, presenteras aktuell forskning om problemen och möjligheterna förknippade med en gränslös europeisk arbetsmarknad.

Kommissionens förslag till nytt tjänstedirektiv och kraven på ökad arbetskraftsinvandring till unionen är två exempel på åtgärder för att göra den europeiska arbetsmarknaden öppnare i syfte att öka sysselsättningen. Men många av EU:s medborgare uppfattar en sådan politik som ett hot mot deras sociala trygghet. Den svenska debatten i anslutning till Vaxholmskonflikten är bara ett exempel på detta.

Genom den så kallade Lissabonstrategin har EU föresatt sig att bli världens ledande ekonomi före år 2010. Avgörande för EU:s möjligheter att nå detta mål är att fler människor kommer i arbete. En viktig åtgärd för att öka sysselsättningen i Europa är, enligt många bedömare, att göra den europeiska arbetsmarknaden mer gränslös, både genom att undanröja kvarvarande inre gränser och öppna upp de yttre för arbetskraftsinvandring. EU:s arbete med att öka öppenheten försvåras dock av medlemsländernas olika historiska traditioner och av den oro som finns hos många medborgare för hur öppnare gränser ska påverka deras välfärd.

Frågan om en gränslös europeisk arbetsmarknad är uppenbarligen förknippad med många problem såväl som möjligheter. Är en sådan arbetsmarknad alls möjlig och önskvärd? Innebär Vaxholmskonflikten slutet för den svenska modellen? Kan en ökad arbetskraftsinvandring vara lösningen på Europas demografiska problem? Är EU:s strikta asylpolitik ett sätt att reglera den informella arbetsmarknaden i unionen? Leder ökad öppenhet på arbetsmarknaden till ökad främlingsfientlighet? Detta är några av de frågor som diskuteras och besvaras i 2006 års upplaga av Europaperspektiv med titeln En gränslös europeisk arbetsmarknad?

Bakom den nionde årgången av Europaperspektiv står de tre universitetsnätverken för Europaforskning i ekonomi, juridik och statskunskap.

Boken presenteras vid ett öppet och kostnadsfritt seminarium där de medverkande författare diskuterar olika aspekter av frågan om en gränslös europeisk arbetsmarknad som hot och möjlighet. Moderator är Erika Bjerström, journalist. Därefter inbjuds till debatt med samtliga närvarande.

Tid: Onsdagen den 1 februari, kl. 14-17.

Plats: Norra Latin, Stockholm konferenscenter, Drottninggatan 71B.

Anmälan: via e-post till karl-oskar.lindgren@statsvet.uu.se

Kontaktinformation
Mer information om seminariet: http://www.europaperspektiv.se/seminarium.htm

Mer information om boken: Gustavsson, Sverker, Oxelheim, Lars och Wahl, Nils (redaktörer). En gränslös europeisk arbetsmarknad?- Europaperspektiv 2006. Stockholm, Santérus Förlag.

Redaktionen nås via redaktionssekreterare Karl-Oskar Lindgren, tel: 018-471 37 51, 073-420 42 37 eller via e-post: karl-oskar.lindgren@statsvet.uu.se.

Boken kan köpas via bokhandeln eller direkt från Santérus förlag, webbadress: http://www.santerus.com.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera