Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2006

Uttråkade tonårstjejer leker med eld

Lek med eld och tändstickor har traditionellt setts som något som barn och framför allt pojkar ägnar sig åt. Nu visar psykologen Renée Perrin-Wallqvist i en ny avhandling från Lunds universitet att tonårstjejer och unga kvinnor leker med eld i mycket högre grad än deras manliga jämnåriga.

Barns lek med eld utgör ungefär en procent av alla bränder. Det kanske inte förefaller som särskilt mycket men under perioden 1993-2004 innebar det kostnader för samhället på sammanlagt 9,5 miljarder kronor.
Vid ungefär 30 procent av alla bränder i Sverige är brandorsaken okänd. Renée Perrin-Wallqvist, som har undersökt hur vanligt det är med ungdomars och unga vuxnas lek med eld, tror att denna lek kan vara en av orsakerna bakom siffran.

Renée Perrin Wallqvist visar i sin avhandling att det finns tydliga könsskillnader i ungdomars lek med eld. Medan pojkar i övre tonåren och unga vuxna män avfärdar leken som barnslig så uppger hela 44 procent av tjejerna i samma ålder att de ofta leker med eld för att de har tråkigt.
– Det behövs fler studier för att klarlägga varför flickor leker med eld längre upp i åldrarna, säger Renée Perrin-Wallqvist, som tror att flickornas sätt att umgås och deras rökvanor kan ha med saken att göra.

I sin forskning har hon gjort ett antal experimentella studier för att ta reda på vad som driver unga människor att leka med eld. Hon visar att känslor som frustration och leda spelar en viktig roll.
I en parallell studie med deltidsbrandmän har Renée Perrin- Wallqvist undersökt vad det är som driver deras intresse att släcka eld och arbeta med bränder. Hos deltidsbrandmännen var makt och kontroll över elden viktiga drivkrafter.

Kontaktinformation
Renée Perrin-Wallqvists avhandling har rubriken The Prometheus Complex – Striving for competence. Disputationen äger rum kl 10.00 den 3 februari i Nya festsalen på AF-borgen,
Sandgatan 2 i Lund. För mer information ring 070- 76 72 776 eller skriv till Renee.Perrin-Wallqvist@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera