Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2006

Intressekonflikter hindrar skydd av svenska vattenresurser

En ny avhandling i statsvetenskap visar att intressekonflikter mellan kommuner, industrier och miljöorganisationer leder till ett dåligt skydd av svenska vattenresurser. Konsekvensen blir att vi varken kan lösa den miljöförstöring som idag drabbar vattenresurser, eller de problem som följer av en möjlig klimatförändring.

Victor Galaz visar genom studier i Chile och Sverige att konflikter mellan olika vattenintressenter har en helt avgörande inverkan på hur väl länder skyddar sina vattenresurser. I Sverige märks detta i att existerande samverkansorgan som har till syfte att övervaka och skydda vattenresurser, endast i undantagsfall arbetar förebyggande med vattenrelaterade miljöproblem. Studien visar att aktörer som inte har ett direkt intresse av ett sådant arbete – såsom kommuner med stor miljöpåverkan och industrier – helt enkelt blockerar försök att utforma den samverkan som behövs för att skydda vattenresurser från miljöförstöring.

Chile – som genomförde en radikal privatiseringsreform inom vattenområdet under 1980-talet – står inför liknande utmaningar. Avhandlingen visar att de negativa effekterna för fattiga lantbrukare av denna reform troligen är större än vad internationella forskare och debattörer tidigare uppskattat. Anledningen är att de institutioner som ska bära upp denna marknad – såsom statliga myndigheter och det juridiska systemet – inte fungerar på ett sådant sätt att vattenkonflikter löses på ett snabbt och förutsägbart sätt. Resultatet blir ett system där det blir mycket enkelt att sätta sig över fattiga lantbrukares vattenrättigheter.

Avhandlingen visar även att det som avgör huruvida man klarar av att hantera vattenresurser på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt, i grunden handlar om hur samhällen utformar sina institutioner, det vill säga de formella och informella regler som styr naturresursanvändares handlande. Dessa institutioner är dock långt ifrån fria från fördelningsproblem och intressekonflikter.

– Ska vi klara av att hantera de förväntade effekterna av klimatförändringar på världens vattenresurser, måste vi inse att vattenfrågor är långt ifrån rent tekniska eller naturvetenskapliga frågor. Tvärtom handlar det om hur vi utformar vår politik och våra institutioner, säger Victor Galaz.

Avhandlingens titel: Power in the Commons: The Politics of Water Management Institutions in Chile and Sweden
Avhandlingsförfattare: Victor Galaz
Fakultetsopponentens namn: Senior researcher Stefan M.M. Kuks, Enschede, Nederländerna
Tid och plats för disputation: Fredagen den 27 januari 2006, kl. 13.00, Sal 10, universitetsbyggnaden, Vasaparken, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Victor Galaz, tel. 070 747 5009 (mobil.), 08-162518 (arb.)
victor.galaz @pol.gu.se

Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera