Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2006

Nya rön om budbärarmolekyl ger hopp om nya läkemedel

Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod för att mäta koncentrationen av cellernas budbärarämne cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP) i enskilda levande celler. Tack vare metoden har forskarna kunnat se hur samma budbärarmolekyl kan reglera olika cellfunktioner. Rönen kommer sannolikt att vara värdefulla för utveckling av nya läkemedel, bland annat mot diabetes. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature den 19 januari.

Cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP) är en budbärarmolekyl som överför signaler från cellytan för att styra en rad olika funktioner inne i cellen. cAMP har stor betydelse för reglering av till exempel metabolism, jonkanalaktivitet, sekretion och genuttryck. I insulinproducerande celler verkar cAMP bland annat som kraftig förstärkare av insulinfrisättningen.

Fyra Uppsalaforskare har utvecklat en ny metod som möjliggör mätningar av koncentrationen av cAMP i enskilda levande celler. Med den nya metoden har forskarna studerat insulinproducerande celler och funnit att stimulering med hormoner leder till att koncentrationen av cAMP varierar regelbundet.

Forskarna har också sett att koncentrationsvariationernas frekvens ger upphov till olika signaler. De kortvariga ökningarna i koncentration var tillräckliga för att aktivera kalciumjonkanaler, medan det krävdes en stabil koncentrationsökning för att ett cAMP-aktiverat protein skulle komma in i cellkärnan och reglera genuttrycket.

– Koncentrationsförändringarnas mönster avgör alltså vilken information budbärarmolekylen ska överföra. På så sätt kan samma budbärarämne reglera olika cellfunktioner. Att det fungerar så för cAMP har aldrig visats tidigare, berättar Anders Tengholm som är ansvarig för studien.

Uppsalastudien bidrar till en ökad förståelse av de signaler som reglerar insulinfrisättningen. Detta är ett viktigt resultat för diabetesforskningen eftersom frisättningen är störd hos patienter med typ 2-diabetes.

Den nya metoden kommer att ha stor betydelse för kartläggningen av många cAMP-reglerade processer i olika celltyper.

– De nya möjligheterna att mäta cAMP kommer sannolikt att underlätta utvecklingen av nya läkemedel inte bara mot diabetes utan också mot till exempel sjukdomar i hjärta, nervsystem och vissa former av cancer, säger Anders Tengholm.

Resultaten publiceras i tidskriften Nature den 19 januari. Medförfattare är Oleg Dyachok, Yegor Isakov och Jenny Sågetorp.

Kontaktinformation
Anders Tengholm, tel: 018-471 44 81, mobil: 070-731 00 62, e-post: anders.tengholm@medcellbiol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera