Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2006

Chalmers renrum öppnas för europeiska forskare

Ett av universitetsvärldens mest avancerade renrum, nanotekniklaboratoriet, för mikro- och nanofabrikation finns på Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, vid Chalmers i Göteborg. Renrummet har hittills varit en viktig faktor i att göra MC2 till Sveriges ledande institution inom nanoelektronik. I hård europeisk konkurrens har MC2 nu lyckats säkra ett kontrakt med EU-kommissionen som öppnar laboratoriet för europeiska forskare och för små och medelstora företag med betalning från Bryssel.

– Det är en enorm fjäder i hatten för oss att få detta tydliga erkännande från EU-kommissionen. Vi har sedan laboratoriet öppnades 2001 sett en kontinuerlig ökning och breddning av användningen av det. Det nya kontraktet är ett viktigt steg på vägen att etablera vårt laboratorium inte bara som en nationell resurs, utan också som en central europeisk resurs, säger Stefan Bengtsson, chef för MC2.

MC2ACCESS som programmet heter startade den 1 januari i år. Programmet pågår under 4 år med en total budget av ca 1,6 miljoner euro. Programmet är primärt öppet för universitet och institut som fritt sprider sina resultat, men även för små och medelstora företag, som kan få första nyttjandetillfället betalt av kontraktet. Kontraktet är öppet för forskargrupper i EU:s medlemsländer och de associerade staterna inklusive kandidatländerna. Det är emellertid inte öppet för svenska grupper och företag i enlighet med EU:s regler.

Under de kommande veckorna kommer den nya möjligheten för Europas forskare att spridas via webbsida och broschyrer till samtliga europeiska forskningsprojekt inom relevanta vetenskapsområden och till olika branschorganisationer för små och medelstora företag.

– Detta är en stor utmaning för oss. Vi är det första renrummet i Europa som lyckats få ett kontrakt av denna typ under EU:s sjätte ramprogram. Ett framgångsrikt genomförande nu är naturligtvis viktigt för våra möjligheter inom det kommande sjunde ramprogrammets infrastruktursatsningar, säger Jan Stake, chef för nanotekniklaboratoriet vid MC2.

Kontaktinformation
Mer information:
Stefan Bengtsson, 031-772 1881, stefan.bengtsson@mc2.chalmers.se
Ulf Södervall, 031 772 3431, ulf.sodervall@mc2.chalmers.se
För detaljer kring programmet se: www.mc2.chalmers.se/mc2access

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera