Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2006

LTU:s förste doktor i industriell logistik

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet behandlar Pär Brander produktionsplanering och lagerstyrning för system där flertalet produkter hanteras i en kapacitetsbegränsad anläggning. I sådana system är det vanligt att man använder sig av cykliska scheman där produkterna tillverkas, en i taget, i en bestämd ordningsföljd som upprepas över tiden, i praktiken oftast manuellt framtagna.

Doktorsavhandlingen Inventory control and scheduling problems in a single-machine multi-item system – med vilken Pär Brander disputerar fredagen den 20 januari – utvecklar matematiska modeller för hur företag som tillverkar/demonterar flertalet produkter i en och samma anläggning kan ta fram sådana cykliska scheman till lägsta möjliga kostnad. I praktiken är det dessutom vanligt förekommande att efterfrågan, operationstider och/eller ställtider är slumpmässiga. Avhandlingen utvecklar även modeller för hur företag med dessa förutsättningar ska undvika att få brist i lagret och få rätt servicenivå gentemot sina kunder.

Modellerna kan tillämpas på en mängd olika verksamhet och praktiska applikationer – exempelvis tillverkning av papper, plast och livsmedel liksom vid stansning, pressning, tryckning, paketering samt kemisk tillverkning.

På fredag blir Pär Brander Luleå tekniska universitets förste doktor i industriell logistik. Han är uppvuxen i Gammelstad och tog sin civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid LTU 2001, och hade då även hunnit med ett år som utbytesstudent vid universitetet i Stuttgart.
I samband med avhandlingsarbetet har Pär Brander arbetat som gästforskare vid Tekniska universitetet i Berlin under två månader.

Upplysningar: Pär Brander, tel. 0920-49 30 21, par.brander@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera