Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2006

Många kvinnors situation försämrades av missionen

Alla afrikanska kvinnor var inte positiva till det jämlikhetsbudskap de kristna missionärerna predikade. De friborna kvinnornas ställning i samhället försämrades nämligen, vilket inte tidigare uppmärksammats inom forskningen. Den 18 januari försvarar Victoria Ibewuike sin avhandling i missionshistoria vid Uppsala universitet.

Att kristendomens införande i afrikanska samhällen har förändrat kvinnornas situation är väl känt. Men att det i vissa västafrikanska samhällen måste göras en åtskillnad mellan friborna kvinnor och kvinnor med slaverihärkomst har hittills undgått de författare som skrivit avhandlingar om missionens inverkan på kvinnornas situation.

Victoria Olumachukwu Ibewuike framhåller i sin avhandling skillnaden mellan slavättlingars och friborna kvinnors situation sedan europeiska missionärer under 1800-talet kommit till Nigeria, speciellt till Igbo-regionen, som för drygt 30 år sedan kallades Biafra. Hon visar hur de friborna kvinnornas makt visade sig i ekonomiska frågor (Aba-upproret) och inom politiken (Biafrakriget).

– Jag har själv ofta sett skillnaden mellan slavättlingars och friborna kvinnors inställning till missionärerna under min uppväxttid, säger Ibewuike, som själv är född och uppväxt i Asaba, som utgör ett område i västra Igbo-regionen,

Medan de friborna kvinnorna var fientligt inställda till missionärerna, som predikade ett jämlikhetsbudskap och som inte från början insåg de friborna kvinnornas framträdande roll i samhället, var de ungefär 30 procent kvinnor som var slavättlingar betydligt mer positiva till de europeiska missionärerna. De friborna kvinnorna hade sina egna organisationer där de fattade egna beslut i bland annat ekonomiska och politiska frågor som sedan framfördes vid männens rådslag. De som hade slavhärkomst, däremot, hade inte rösträtt i dessa feminina församlingar.

Dessa kvinnliga rättigheter beskars betydligt när missionärerna kom till Igboland, inte minst i Asaba. De enkönade församlingarna, som gett de friborna kvinnorna en så framträdande roll, fick inte så stort utrymme inom kyrkan – framför allt inte inom den anglikanska kyrkan. I de tvåkönade församlingarna tog männen över, och kvinnorna blev “stumma”.
Avhandlingen anses ligga på gränsen mellan missionshistoria och kulturantropologi.

Kontaktinformation
Kontakt: Victoria Ibewuike kan nås (engelska) på 018-26 15 69 eller victoriaeze@hotmail.com, hennes biträdande handledare Anita Jacobson-Widding på 018-12 26 05 eller anita.jacobson-widding@antro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera