Tema

Kvinnlig krockdocka kan ge förbättrat skydd i trafiken

VTI har tillsammans med Chalmers påbörjat arbetet med att fastställa de dynamiska egenskaperna av en genomsnittlig kvinna. Dessa kommer att användas för att utveckla världens första krockdocka baserad på en genomsnittlig kvinna. Dagens krockdockor är utvecklade utifrån en genomsnittlig man.

Eftersom det idag inte finns någon modell av en genomsnittlig kvinna kan det finnas begränsningar i hur väl existerande krockdockor kan utvärdera skyddet från olika utvecklade trafiksäkerhetslösningar för kvinnor.

– En krockdocka som representerar en genomsnittlig kvinna kan för första gången ge fordonsindustrin möjlighet att utforma trafiksäkerhetslösningar för både genomsnittliga män och kvinnor. Med en krockdocka som representerar den del av befolkningen som är mest skadedrabbad kommer vi att ha ett mätverktyg som gör det möjligt att utvärdera olika skyddssystems effekt och i framtiden utveckla fordonssäkerhetssystem som är utformade för både män och kvinnor i upphinnandekollisioner, säger Astrid Linder, forskningsledare på VTI.

Om mannen hade haft högst risk att skadas hade det möjligen varit motiverat att endast utgå från en modell av honom. För nackskador i upphinnandekollisioner, whiplashskador, är risken för att en kvinna ska skadas dubbelt så hög som risken för en man.

Resultatet från projektet kommer att vara ett betydande bidrag inom biomekanisk grundforskning. För första gången kommer, för en krockdocka av en genomsnittlig kvinna, den geometriska utformningen och de dynamiska egenskaperna att fastställas.

Projektet finansieras av VINNOVA.

Kontaktinformation
Astrid Linder, forskningsledare VTI, 0708-28 64 68

Kvinnlig krockdocka kan ge förbättrat skydd i trafiken

 lästid ~ 1 min