Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2006

Bakterieinfektion ökar upptag av främmande partiklar i tarmen

Tarmceller och tarmvävnad som exponerats för bakterien Yersinia pseudotuberculosis, som nyligen uppmärksammats sedan den hittats i fläskkött, stimulerar tarmen till att ta upp främmande partiklar. Det visar Eva Ragnarsson i sin avhandling som hon försvarar vid Uppsala universitet den 13 januari.

Under de sista tio åren har intresset för bioteknologiska läkemedel bestående av peptider, proteiner och DNA ökat. Dessa läkemedel är svåra för kroppen att ta upp och ges därför ofta i form av injektioner som är ett dyrt, krångligt och ofta smärtsamt sätt att ta läkemedel på.

– De ställer också högre krav på renhet och måste ofta kylförvaras, säger Eva Ragnarsson.

Ett önskvärt sätt att ta dessa läkemedel på skulle därför vara att svälja dem, för att sedan kunna tas upp av kroppen via celler i tarmen. Genom att formulera läkemedlet som en partikel skulle den verksamma molekylen skyddas från nedbrytning i magen och sedan styras till celler specialiserade på partikeltransport. Eva Ragnarsson har under sitt avhandlingsarbete studerat olika partiklars effekt på vävnaden, liksom mekanismerna för hur upptaget sker i kroppen.

Hon visar bland annat att partiklarnas ytegenskaper (laddning och fettlöslighet) påverkar hur mycket som transporteras genom cellerna i tarmen. Dessutom visar hon att partikeltransporten ökar kraftigt när cellerna och vävnaden i tarmen först exponerats för bakterien Yersinia pseudotuberculosis.

– Det är intressant att tarmen liksom börjar ta upp främmande partiklar. Om kroppen börjar ta upp en massa ämnen väcker det frågor om hur det påverkar sjukdomsförloppet. Kanske kan också kunskapen utnyttjas för att öka upptaget av bioteknologiska läkemedel, exempelvis vacciner som annars är svåra för kroppen att ta upp, säger Eva Ragnarsson.

Hon har också genom att studera genuttrycket hos 500 olika gener visat att olika typer av vaccinpartiklar påverkar vävnaden olika och att adjuvantet, den del av vaccinet som förstärker vaccinets “minne” har större effekt på vävnaden än väntat. Avhandlingen utgör ett viktigt bidrag för att i framtiden kunna utveckla bioteknologiska läkemedel som kan sväljas och som har ett mer effektivt upptag i kroppen. Dessutom kan bakteriestudierna bidra till en ökad förståelse för hur kroppen reagerar på bakteriella tarminfektioner.

Kontaktinformation
Eva Ragnarsson kan kontaktas på 018-471 41 49, 073-352 12 54 eller eva.ragnarsson@farmaci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera