Artikel från Mittuniversitetet
3 januari 2006

Mittuniversitetet tar över internationell tidskrift

Den klassiska internationella tidskriften Wingspan, som tidigare gavs ut av den amerikanska organisationen Pedamorphosis Inc., har övertagits av Mittuniversitetet i samarbete med The International School Connection Inc. Tidskriften, som handlar om ledarskap och skolutveckling, lämnar samtidigt tidningsformatet och blir en nättidning.- Detta innebär att vi kan nå många fler läsare än tidigare, säger Kristen Snyder, lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet, som axlar chefredaktörskapet efter den amerikanske forskaren och pedagogen Robert H. Anderson – “The father of Team Teaching”

Första numret av nättidningen Wingspan ligger nu ute på Internet. Syftet med Wingspan är att sprida kunskap om ledarskap, lärande, skolutveckling, utbildningspolicies, ny teknik inom skolvärlden och fortbildning.
– Lärare och skolledare runt om i världen är vår viktigaste målgrupp, berättar Kristen Snyder.
Hon konstaterar att nyordningen för Wingspan sker i en tid med stora pedagogiska utmaningar.
– Det gäller att skapa skolor som både har ett globalt och ett lokalt engagemang. Därför krävs ett holistiskt perspektiv där man ser sambandet mellan ledarskap, lärande och organisationsutveckling i förhållande till samhället.

Skribenterna i Wingspan, som främst består av forskare och pedagoger, kommer från hela världen. Till tidningen finns också ett internationellt redaktionsråd knutet. Medlemmarna i detta bidrar med nya infallsvinklar från sina världsdelar.
– Vårt mål är att skapa ett forum för dialog mellan forskare och pedagoger. Vi vill visa på likheter och skillnader mellan kulturer och samtidigt som vi presenterar mångfalden tar vi också fram det som förenar när det gäller skolutveckling.
Wingspan startades för 25 år sedan och chefredaktören Robert H. Anderson har ända från början satt sin prägel på tidningen. Han är också ett välkänt namn i pedagogiska kretsar genom sina insatser när det gäller utveckling av lärarlag och åldersintegrerad undervisning.

Robert H. Andersons första kontakter med Mittuniversitetet togs i mitten av 1990-talet när han kopplades in på ett flertal internationella utbildningar som genomfördes här. 2003 donerade Robert H. Anderson hela sin världsunika boksamling, som omfattar 7 000 böcker i ämnet skol- och ledarskapsutveckling, till Mittuniversitetet. Dessa finns idag på Sambiblioteket i Härnösand.
– Det känns mycket stimulerande att få ta hand om stafettpinnen för Wingspan från honom. Denna tidning har genom åren stimulerat många lärare att våga tänka nytt och min förhoppning är att fortsätta i samma spår med ny teknik och med ett ännu bredare nätverk av medarbetare och läsare, avslutar Kristen Snyder, som till vardags arbetar vid Institutionen för Utbildningsvetenskap på Mittuniversitetet på Campus Härnösand.
Hon passar också på att tacka för donationen från Pedamorphosis Inc. på 100 000 kronor som använts till att omvandla papperstidningen till en nättidning.

Nättidningen kan läsas på: www.miun.se/wingspan

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till: Kristen Snyder, 0611-863 30, 070-231 28 45, kristen.snyder@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera