Tema

Alkohol triggar våld

Intag av alkohol ökar risken för att begå ett våldsbrott kraftigt. Personer dömda för våldsbrott har undersökts av forskare vid Karolinska Institutet.

Av 133 personer dömda för våldsbrott hade 78 (58 procent) druckit alkohol under dygnet före brottet. En stor majoritet av de dömda var män med en psykiatrisk diagnos och de allra flesta våldshandlingarna begicks mot personer som de kände.

Risken att använda våld var mer än 13 gånger större om personen druckit alkohol under dygnet före brottet. Riskökningen beräknades i jämförelse mot varje individs normala bruk av alkohol, i en så kallad case-crossover-studie.

Även bruk av andra droger, som benzodiazepiner (”lugnande medel”), cannabis, amfetamin och antidepressiva medel, undersöktes. Benzodiazepiner i ”vanliga” doser tycktes minska risken för våldsamt beteende liksom även antidepressiva preparat. Till skillnad från resultat från andra studier tycktes risken inte heller öka ytterligare om alkoholen kombinerats med benzodiazepiner.

– Resultaten tyder på alkohol triggar våldshandlingar mest av de undersökta drogerna. Preventiva insatser för personer med risk för våldsamt beteende bör därför inriktas på att minska deras användning av alkohol, menar forskare Ulrika Haggård-Grann, Karolinska Institutet.

Publikation:
The role of alcohol and drugs in triggering criminal violence: a case-crossover study
Haggård-Grann U, Hallqvist J, Långström N, Möller J.
Addiction (2006) 101:100-108.
www.addictionjournal.org

För mer information, kontakta:
Ulrika Haggård-Grann, Med Dr, centrum för våldsprevention, Karolinska Institutet, tel 073-659 60 00, e-post: ulrika.haggard@cns.ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Alkohol triggar våld

 lästid ~ 1 min