Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2005

Spelreglerna rubbas när flygmarknaden avregleras

Avregleringen på flygmarknaden har lett till bl. a. tuffare marknadsvillkor, ökad konkurrens mellan aktörerna samt inträden av flera lågkostnadsbolag med nya affärslösningar. Det visar en rapport av Maria Dembrower vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

Avregleringen har påverkat de redan etablerade företagen vilket har lett till ett antal omstruktureringar på marknaden, bl. a. har de större aktörerna fått ge ifrån sig marknadsandelar till de mindre bolagen. Under resans gång har även ett flertal bolag varit tvungna att lämna marknaden.

− Rapporten beskriver hur små flygbolag försöker etablera sig på en avreglerad marknad. Avregleringar är omvälvande processer för alla inblandade parter och ger upphov till både hot och möjligheter för aktörerna. Syftet med avregleringen var framförallt att marknaden skulle bli mer effektiv och att nya aktörer skulle få ökat spelrum, säger Maria Dembrower.

En marknad som under en längre tid varit reglerad, har byggt upp särskilda spelregler för aktörerna. När dessa sedan ändras skapas utrymme för alternativa handlingsvägar och nya möjligheter till etablering.

− Det som skiljer nyföretagande på en nyligen avreglerad marknad från nyföretagande på andra marknader är förekomsten av en eller ett par dominerande aktörer som traditionellt sett haft en monopolställning. Nyetablerade företag kan initialt ha svårt att konkurrera med dem och bygga sig en varaktig position på marknaden. Å andra sidan kan de vara mer innovativa och hitta alternativa lösningar till traditionell etablering, säger Maria Dembrower.


Forskningen har utförts av Maria Dembrower på sektionen för Marknadsföring, Distributionsekonomi & Industriell Dynamik vid Handelshögskolan i Stockholm. Forskningsrapporten “Entreprenörskap i Industriella Nätverk” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, www.hhs.se/efi, e-post: efi@hhs.se

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Maria Dembrower, Handelshögskolan i Stockholm
Mobil: 0739-872840
E-post: maria.dembrower@fsb.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera