Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2005

Mutationer förutsäger patientens sjukdom

Mutationer som orsakar en medfödd rubbning av binjurebarken har kartlagts i en ny avhandling från Karolinska Institutet. Resultatet visar att graden av sjukdom beror på vilken mutation patienten bär på.

En färsk avhandling från Karolinska Institutet har kartlagt ett antal mutationer som orsakar en medfödd rubbning av binjurebarken. Sjukdomen, som kallas kongenital adrenal hyperplasi, CAH, drabbar cirka tio nyfödda barn i Sverige årligen. Resultaten visar att samtliga kartlagda mutationer orsakar olika grader av funktionsnedsättning hos ett protein som kallas CYP21. Ju sämre proteinet fungerar, desto allvarligare symptom drabbas patienterna av, från ett livshotande tillstånd till helt besvärsfria fall.

– Vi har tagit fram en datoriserad strukturmodell av proteinet och med hjälp av den kan vi förutsäga vilken grad av sjukdom en viss mutation kan leda till, vilket har betydelse för framförallt nyupptäckta och ovanliga varianter som det inte finns tidigare klinisk erfarenhet om, säger Tiina Robins, nybliven doktor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

CAH är en sjukdom som ger en obalans av flera olika hormoner, oftast brist på kortisol och aldosteron och ett överskott av manliga könshormoner. Det innebär att varje enskild patient måste få en individuellt anpassad behandling som är beroende av vilken grad av sjukdom man har och som följs noggrant under hela livet. Analys av vilken mutation på CYP21 patienten har, och därmed vilken sjukdomsbild detta kan leda till, kan göras redan innan symptomen visar sig. Det ger nya möjligheter att optimera omhändertagandet av familjer som drabbas av sjukdomen.

– Det är viktigt både för att kunna ge korrekt information om risk för att framtida syskon och senare egna barn som kan drabbas av sjukdomen, men även för att kunna förutsäga hur allvarliga symptom som patienten kan komma att få om inte rätt behandling sätts in. Eftersom det finns ett så klart samband mellan en patients orsak till sjukdom på gennivå och klinisk symptombild ökar detta också möjligheten för oss att erbjuda en optimal, individuellt anpassad behandling till varje patient med CAH, säger Tiina Robins.

Resultaten visar även att kvinnor som är bärare av CYP21 mutationer kan ha ökad risk för viss överproduktion av manligt könshormon, något som länge varit omdiskuterat. Det kan bland annat leda till ökad behåring, menstruationsrubbningar och infertilitet i vuxen ålder.

Avhandlingens titel:
Functional and structural studies on CYP21 mutants in congenital adrenal hyperplasia

Författare:
Tiina Robins, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Telefon 08-517 739 22, mobil 070-734 55 94, E-post: tiina.robins@ki.se.

Disputationen har ägt rum.

http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-529-1/


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera