Tema

Hjärnforskare och nanoteknologer delar på jätteanslag

Neuronanoscience Center vid Lunds universitet har fått 40 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Pengarna går till forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik och humaniora som tillsammans ska undersöka de processer som ligger bakom inlärning, minne och informationsbehandling i det centrala nervsystemet.

– Forskargrupperna arbetar tvärvetenskapligt och projektet är ett bra exempel på vad som kan uppnås vid ett mångfacetterat universitet där olika kompetenser har möjlighet att samverka över gränserna, säger rektor Göran Bexell.

Under ett par års tid har ett antal forskare från Lunds universitets medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteter arbetat för en bättre förståelse för hjärnans inlärnings- och minnesmekanismer. Med hjälp av ny teknologi, baserad på mikro- och nanoteknologi, utvecklas en ny generation av ultratunna multikanalelektroder kopplade till små radiosändare för att mäta hjärnaktivitet. Till skillnad från dagens elektroder ska dessa kunna användas även av personer som är i rörelse, alltså inte endast av personer i olika testsituationer.
Tekniken kommer bland annat att användas för att lindra långvarig smärta, ge symptomlindring vid Parkinsons sjukdom och för att skapa förutsättningar för styrning av motoriken hos handikappade personer.
– Vi är förstås oerhört glada över det stöd och förtroende som Wallenbergsstiftelsen har gett oss, säger professor Jens Schouenborg, som leder forskarkonsortiet Neuronanoscience Center.
– Forskningsområdet har en stor medicinsk potential och håller på att bli ett mycket hett forskningsområde internationellt. Det anslag som vi har fått av Wallenbergsstiftelsen ger oss nu en chans att på allvar hålla oss framme i forskningsfronten.

Anslaget på 40 miljoner kronor avser en period på fem år. Från Medicinska fakulteten medverkar förutom Jens Schouenborg även Nils Danielsen och Angela Cenci Nilsson (alla vid Institutionen för Experimentell Medicinsk Vetenskap) och Göran Lundborg (Handkirurgi, Malmö). Från naturvetenskapliga fakulteten deltar Martin Kanje (Institutionen för Cell och Organismbiologi), Thomas Laurell (Elektrisk Mätteknik, Lunds Tekniska Högskola) och Lars Montelius (Fasta Tillståndets Fysik, Lunds Tekniska Högskola).
I ett kommande steg kommer även humanistiska forskare att integreras i projektet.

Kontaktinformation
För mer information tala med Jens Schouenborg på 046-222 77 52 eller Jens.Schouenborg@med.lu.se

Hjärnforskare och nanoteknologer delar på jätteanslag

 lästid ~ 1 min