15 december 2005

Partiklar från katalysatorer sprids i stadsluft

För första gången har mätningar i luften över tättbebyggda områden i USA visat att toxiska metallpartiklar avges från bilarnas katalysatorer. Forskningen har utförts av svenska forskare i samarbete med forskare från Massachusetts Institute of Technology, MIT, och Woods Hole Oceanographic Institution. Projektledare har varit Sebastien Rauch på Chalmers.

Forskarna har funnit höga halter av platina, palladium, rhodium och osmium i luften över Boston. Dessa metaller från platina-gruppen anses idag inte utgöra någon allvarlig hälsorisk, men kan i framtiden förorsaka problem eftersom försäljningen av bilar globalt, anses öka från uppskattningsvis 50 miljoner år 2000 till mer än 140 miljoner år 2050.

– Emissioner från bilkatalysatorer av metaller från platinagruppen har lett till ökade halter i stadsmiljön. På Chalmers har vi undersökt utsläppen av dessa partiklar ända sedan 1999. Nivåer uppmätta i Göteborg är jämförbara med dem i Boston. Även om halterna inte idag utgör någon risk behövs fortsatta studier, för att bättre förstå miljöpåverkan av partiklarna, säger Sebastien Rauch.

Forskarna har inte bara undersökt stadsområden i USA och Sverige utan har också funnit förhöjda halter av dessa partiklar i andra europeiska länder och i Australien, Japan, Ghana och Kina. Halterna ökar även på exempelvis Grönland på grund av spridning i atmosfären.

– Att finna ett sätt att “stabilisera” metallpartiklarna inuti katalysatorerna borde prioriteras för att begränsa deras framtida inverkan på miljön, fortsätter Sebastien Rauch.

Forskningen presenteras i det senaste numret (15 december 2005) av American Chemical Society´s tidskrift Environmental Science and Technology.
Se länk till artikeln nedan nedan.

Kontaktinformation
Mer information:
Docent Sebastien Rauch, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avd för Vatten Miljö Teknik, Chalmers, tel: 031-772 2123,
sebastien.rauch@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera