Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2005

Lunds naturvetare utser2006 års hedersdoktorer

En fransk och en amerikansk forskare blir hedersdoktorer år 2006 vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. Dr Bernard Cabane har spelat en stor roll som inspiratör för yt- och kolloidkemisterna vid universitet och även engagerat sig mycket för forskarstudenterna. Professor Arthur Bienenstock har gjort stora insatser när synktronljuslaboratoriet MAX-lab byggts ut och fått hög internationell status.

Bernard Cabane har gjort insatser av närmast banbrytande natur inom yt- och kolloidkemin och hans publikationer är högt citerade. Han har i sin forskning utnyttjat många hjälpmedel,
t ex röntgen- neutronspridningstekniker och NMR, kärmagnetisk resonans. Han är en föreläsare och pedagog i toppklass och också en mästare i att göra god grundforskning på problem inspirerade av industriella tillämpningar. Under ett antal år ledde han ett forskarteam med forskare både från kemiföretaget Rhône-Poulenc och CNRS, Frankrikes motsvarighet till det svenska Vetenskapsrådet. Han är anställd hos CNRS och är f n knuten till Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle i Paris.

Dr Cabane har genom åren ofta besökt Avdelningen för yt- och kolloidkemi på Kemicentrum, även stannat några längre perioder. Där har han varit samtalspartner och inspiratör för forskarna. Han har också engagerat sig mycket för avdelningens forskarstudenter, varit handledare och mentor samt ordnat praktiplatser i Frankrike åt dem. Han har också tagit initiativ till ett pågående forskarprojekt tillsammans med lundakemister från Avdelningen för teoretisk kemi. I detta undersöker man de molekylära krafter som verkar när cement stelnar.

Arthur Bienenstock är teoretisk fysiker inom den kondenserade materiens fysik och har gjort banbrytande insatser i utforskningen av s k amorfa material. Det senare handlar om material som hindrats i sin kristallation och fått en annan struktur än vad kristallina material annars har. Bienenstock har varit professor vid Harvard University och är sedan 1967 professor i materialvetenskap och tillämpad fysik vid Stanford University.

När man planerade och byggde ut MAX-lab med MAX II-ringen 1989-1995 bidrog professor Bienenstock på ett avgörande sätt. Bland annat tillbringade en rad experter från Stanford mycken tid i Lund både med teknikutveckling och formulering av forskningsprogram. Bienestock är fortfarande engagerad i MAX-lab och dess framtidsplaner. Han har också verkat för ett bredare samarbete och utbyte mellan Stanford och Lunds universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera