Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2005

Billigare metod att sanera förorenad jord

Industrialiseringen har lämnat spår efter sig – bland annat föroreningar som arsenik och bly i jorden. Dagens metod att återställa förorenade områden av jord är relativt enkla men väldigt kostsamma. Doktoranden Jurate Kumpiene vid Luleå tekniska universitet har, i sin forskning, tittat på ett billigare sätt att återställa förorenad jord.

Hanson såg i Luleå, Tväråns såg i Gällivare och Robertsfors bruk är exempel på hur mänsklig aktivitet under industrialiseringen har lett till att stora områden blivit förorenade. Återställning av dessa områden är nödvändig för att uppfylla det svenska miljömålet Giftfri Miljö.
Den dominerande metoden som idag tillämpas för att sanera jord i Sverige och andra EU-länder bygger på att man gräver upp den förorenade jorden för att därefter frakta den till avfallsdeponi. Metoden är relativt enkel men väldigt kostsam.

Som ett alternativ till konventionella metoder för sanering av förorenad jord prövades en innovativ teknik, kallad “Kemisk stabilisering”, på Avdelningen för avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet.
Stabiliseringen av metaller i jord fås genom att kemiskt förändra dem till stabila föreningar med hjälp av tillsatser.
Tillgängligheten för levande organismer inklusive människan minskas därmed genom bindning till jordpartiklar. Arsenik är giftigt men så länge den sitter hårt bunden till jorden utger den inget hot mot människa eller miljö.

Jurate Kumpiene diskuterar i sin avhandling relevansen av olika metoder för att utvärdera stabiliseringseffektivitet med avseende på miljöpåverkan, reglerande och ekonomiska aspekter.

Avhandlingens titel är Assessment of trace element stabilization in soil.
Jurate Kumpiene disputerar den 16 december.

Kontaktinformation
Upplysningar: Jurate Kumpiene, 0920-49 30 20, jurate.kumpiene@ltu.se eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-698 16 73 eller sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera