Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2005

IFAU delar ut 3,48 miljoner till utvärderingsforskning

Medel till fem projekt är resultatet av höstens anslagsutdelning från IFAU.

IFAU delar ut forskningsbidrag en gång per år. Projekten ska röra forskning som syftar till att utvärdera arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt eller utvärdering av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

Följande projekt har fått stöd:

• Xavier de Luna, Umeå universitet, får 1 052 000 kronor för att utveckla metoder för känslighetsanalys av utvärderingar av sociala program. Programutvärderingar som utnyttjar registerdata bygger på icke-testbara antaganden för att eventuella effekter ska kunna identifieras. I projektet ska metoder utvecklas för att man ska kunna avgöra hur känsliga resultaten är för dessa antaganden.

• Anders Björklund, Stockholms universitet, får 750 000 kronor för att studera effekter av intensifierad arbetsförmedlingsverksamhet i tre län under år 2004. De projekt som studeras uppfyller det klassiska experimentets villkor, och detta utnyttjas för att identifiera effekter.

• Stig Blomskog, Södertörns högskola, får 702 000 kronor för att utarbeta en metodik för och konstruktion av sammanfattningsmått som används vid arbetsvärdering.

• Dan-Olof Rooth, Högskolan i Kalmar, får 641 000 för att kartlägga förekomsten av diskriminerande attityder mot invandrare.

• Johnny Zetterberg, Uppsala universitet, får 331 000 kronor för en empirisk analys av hur framtida utbildningsprestationer och utfall på arbetsmarknaden påverkas av om man har fått betyg på skolans låg- och mellanstadier.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Anders Forslund på telefon 018-471 70 76 eller via e-post: anders.forslund@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera