Tema

Hjälp till mjukvarukirurger

En mjukvaruanalytikers jobb att uppdatera och ibland reparera mjukvarusystem, bestående av miljoner rader med programkod är en komplicerad uppgift. I en ny avhandling från Växjö universitet presenterar datalogen Thomas Panas, ett verktyg för att underlätta detta – VizzAnalyzer. Avhandlingen med titeln ”A Framework for Reverse Engineering”, läggs fram vid Växjö universitet den 16/12 2005.

Den mest tidsödande delen av en mjukvaruanalytikers arbete med uppgraderingar är att förstå själva mjukvaran:
– Om man arbetar med ett system över en sammanlagd tid av säg 10 manår, upptar tiden för analytikerna att sätta sig in i och förstå programmet av 50-80% berättar Thomas Panas. Med hjälp av VizzAnalyzer kan den tiden kortas väsentligt.

Det finns ett antal verktyg på marknaden för analys av mjukvara, men VizzAnalyzer är unikt i sin förmåga att snabbt kombinera dessa olika verktyg för optimalt resultat för varje enskild mjukvara. Något som gör det möjligt att förstå mjukvarusystemet snabbare och upptäcka och åtgärda alla typer av felaktigheter eller göra uppdateringar av olika slag.

– All mjukvaruanalys är personlig i den meningen att den utgår från den individuella förståelsen av systemet säger Thomas Panas. Verktyget VizzAnalyzer är utvecklat för att stödja förståelsen på det personliga planet.

Thomas Panas är uppvuxen i Lichtenfels (Bayern) i Tyskland och kom till Växjö som utbytesstudent 1999. Han är verksam som doktorand och lärare vid Matematiska och systemtekniska institutionen vid Växjö universitet.

Avhandlingen ”A Framework for Reverse Engineering” försvaras offentligt fredagen den 16 december 2005, klockan 13.15 i sal Weber, Växjö universitet. Opponent är professor Ivica Crnkovic, Mälardalens högskola.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta Thomas Panas, telefon: 0470-70 87 44 , e-post: thomas.panas@vxu.se.

Beställ avhandlingen från Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67, e-post: kerstin.broden@vxu.se

Hjälp till mjukvarukirurger

 lästid ~ 1 min