Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2005

Efter bromsmedicinerna höjs kravet på att hålla tyst om hiv

Det har blivit viktigare att hålla tyst om hiv efter bromsmedicinerna, som gjort det möjligt för många att fortsätta sitt liv som förut. Tystnaden om hiv, det som inte berättas öppet, är ofta det mest meningsladdade.

Tystnaden separerar verkligheter från varandra medan berättelsen binder dem samman. På så sätt blir tystnaderna kring sjukdomen socialt verksamma och formar tillsammans med berättelserna villkoren för hur det är att leva med hiv.

Detta är ett huvudtema i Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhörig i Sverige och Grekland. Boken är författad av Georg Drakos, docent i etnologi vid Stockholms universitet, och baseras på flerårig fältforskning som genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Genom att analysera berättelse och tystnad som två sidor av samma mynt utvecklar Georg Drakos en metod för att studera ett så undflyende ämne som just tystnad. Tystnaderna om sjukdomen blir till en ingång för att nalkas betydelsen av kulturella skillnader för hur det är att leva med hiv som anhörig i Sverige och Grekland. Hiv som berättelse och tystnad visar hur sjukdomen, inte bara uppträder i kroppen, utan också i människors liv och i samhället.

Berättelser är en viktig kunskapsform i mötet mellan medicinen och människan, men också i mänskliga möten i arbetslivet, i skolan eller i andra sociala sammanhang. Boken vänder sig till flera yrkeskategorier och till studenter i medicin, vård- och folkhälsovetenskap eller socialt arbete. Men också till var och en som stannar upp vid frågan: I vad mån kan jag få inblick i en annan människas erfarenheter genom att lyssna till hennes berättelse?

Boken ges ut av Symposium och kan beställas på tfn 0413-60 990, fax 0413-109 48 eller e-post order@symposium.se

Kontaktinformation
Georg Drakos kan nås på tfn 08-674 7910 (Etnologiska institutionen), 070-222 60 89 eller e-post georg.drakos@etnologi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera