Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2005

Nationell positionering i internationaliseringens namn

Sveriges lärosäten har olika strategier för att förhålla sig till internationaliseringen. Mikael Börjesson visar i sin avhandling vid Uppsala universitet att mycket av det som kallas internationalisering är resultatet av strider mellan grupper och institutioner på nationell nivå. Disputationen sker den 16 december.

Mikael Börjesson har studerat hur svenska lärosäten agerar för att förhålla sig till internationaliseringen. I fokus står sex lärosäten i Stockholmsområdet: Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Lärarhögskolan och Konstfack.

Resultaten visar att merparten av de insatser som görs i internationaliseringens namn främst är ägnade att stärka lärosätets position på hemmaplan.

– Om någon svensk regional högskola erbjuder sina studenter att åka utomlands märks inte det på den globala marknaden. Det är istället med andra regionala högskolor eller ny nyblivna universiteten man konkurrerar, och det är i jämförelse med dem som de internationella utbytena har betydelse, förklarar Mikael Börjesson.

Ett fåtal lärosäten är dock verkliga aktörer på den globala marknaden, menar Mikael Börjesson. Till exempel har Handelshögskolan och Karolinska institutet syftet att positionera sig på en global utbildningsmarknad.

Mikael Börjesson har också studerat vilka svenska studenter som väljer att gå i högre utbildning i USA och Paris. Resultaten visar att studenter som läser i Paris ofta kommer från högre socialgrupper och har mycket framgångsrika utbildningskarriärer bakom sig. Svenska studenter i New York och omkringliggande delstater kommer också vanligen från höga socialgrupper, men har inte lyckats lika väl i utbildningssystemet.

Mikael Börjesson visar även att utlandsstudier lockar olika sorters grupper och fyller olika funktioner för dessa. En grupp av studenter utbildar sig utomlands för att de inte har haft betyg för att komma in på de utbildningar de har velat gå i Sverige. Dessa hamnar ofta på mindre ansedda utländska lärosäten. En annan grupp av studenter utbildar sig utomlands som ett komplement till en svensk utbildning. Dessa studenter har gjort de tyngsta investeringarna i det svenska utbildningssystemet och de hamnar också i störst utsträckning på de mest prestigefulla utländska lärosätena. En lyckosam internationell karriär verkar alltså förutsätta betydande nationella investeringar.

Kontaktinformation
Mikael Börjesson kan nås på tel 018-471 24 36, 073-762 70 25 eller e-post mikael.borjesson@ilu.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera