Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2005

KK-stiftelsen satsar på västsvensk företagsforskarskola

KK-stiftelsen satsar under fem år 24 miljoner kronor på företagsforskarskolan CAPE för forskning i virtuell produktionsutveckling. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla blir operativt ansvarig för forskarskolan.

Inom forskarskolan fokuseras två systemnivåer: Virtuell utveckling av Produktionssystem respektive Produktionsprocesser. Forskningen inom Produktionssystem inriktas på modellering och simulering av människor, maskiner, produkt och informationsflöden. Forskningen inom Produktionsprocesser inriktas på modellering, simulering och experimentell validering av tillverkningsprocesser för att skapa en djupare förståelse för vad som händer i tillverkningsprocesserna och med materialet/komponenterna under processerna samt hur dessa faktorer påverkar den slutliga produktens egenskaper.

Forskarskolan CAPE, Centre for Advanced Production Engineering, är ett resultat av det nära samarbetet mellan de västsvenska högskolorna inom ramen för Produktion i Väst. Detta nätverk syftar till att stärka tillväxt och kunskapsutveckling i Sverige. I forskarskolan ingår Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU), Högskolan i Skövde, Högskolan i Jönköping och Chalmers tekniska högskola. Målsättningen är att i nära samarbete med näringslivet producera 15 industridoktorander. En rad företag i Västsverige – bland andra Volvo Car, Volvo Aero Corporation, Saab Automobile och SKF har redan uttryckt intresse att finansiera de forskarstuderande, som kommer att vara placerade på företagen.
– Det nära samarbetet mellan akademin och näringslivet gör det här till ett av de bästa sätten att stärka svensk industri, säger docent Per Nylén som leder produktionsteknikforskningen vid HTU och som blir forskarskolans programsekreterare.

I CAPE kommer Chalmers tekniska högskola att svara för examinationen av doktoranderna. HTU blir operativt ansvarig för forskarskolan och KK-stiftelsens motpart.
– Det här visar att det finns ett förtroende för det som görs på HTU och det känns naturligtvis jätteroligt. Vi har jobbat målmedvetet för att nå hit, säger rektor Lars Ekedahl.

KK-stiftelsen har beslutat att forskarskolan CAPE får 24 miljoner kronor under fem år under förutsättning att de deltagande företagen bidrar med lika mycket. Avsikten är att starta forskarskolan i januari 2006. Senast vid halvårsskiftet beräknas samtliga doktorander vara rekryterade och i gång med sina arbeten ute på företagen.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Docent Per Nylén, tel 0520 – 47 50 61, mobiltel 0733 – 97 50 61, per.nylen@htu.se eller rektor Lars Ekedahl 0520 – 47 50 09, 0733 – 97 50 09, lars.ekedahl@htu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera