Artikel från Mittuniversitetet
8 december 2005

Miljöförstöring i Östersjön kan få stora ekonomiska konsekvenser

Miljöförstöring i Östersjön kan ge negativa effekter för den viktiga arten blåstång och därmed för hela ekosystemet. Det skulle i sin tur kunna få allvarliga ekonomiska konsekvenser för fisket. Det visar en studie som presenteras i en avhandling vid Mittuniversitetet.

Blåstång är en av de få marina alger som klarar ett liv i Östersjöns låga salthalt. Den räknas till en av de ekologiskt mest viktiga arterna i Östersjön där blåstången utgör ett viktigt område för lek, uppväxt och föda för flera kommersiellt värdefulla fiskarter.

– Försvinner blåstången skulle det kunna få allvarliga ekologiska och ekonomiska konsekvenser för området, säger Charlotta Nygård vid Mittuniversitetets institution för naturvetenskap. Charlotta Nygård disputerar i dagarna i ämnet Biologi, och fortsätter
– Det är viktigt att vi ökar förståelsen för den här betydelsefulla artens fysiologi och ekologi innan det är för sent. Under de senaste årtiondena har det rapporterats att blåstången försvunnit från olika delar av Östersjön. Nyligen har det också rapporterats om ökande halter av kadmium i Östersjön, något som blåstången i Bottenhavet visat sig vara mycket känslig mot.

Avhandlingen visar på tydliga fysiologiska skillnader mellan blåstången i Östersjön och Atlanten. Miljön i Bottenhavet är i sin tur långt ifrån optimal för blåstången, vilket visade sig då plantor flyttades till Atlantiskt vatten och fotosyntesen ökade markant. Blåstång som i stället flyttades från Atlanten till Östersjön dog inom 2 månader.

Blåstången i Bottenhavet lever under förhållanden precis över existensminimum. En ännu lägre fotosyntes skulle inte räcka till någon tillväxt och algen skulle troligen dö inom en snar framtid. Miljöstörningar som orsakar en sänkt fotosyntes hos blåstången kan därmed få ödesdigra effekter för artens överlevnad i området, vilket i sin tur skulle kunna ge negativa effekter för hela ekosystemet. Ett sådant hot skulle kunna vara till exempel en ökad mängd tungmetaller i vattnet. Nyligen har det rapporterats om ökande halter av kadmium i Östersjön, något som blåstången i Bottenhavet visat sig vara mycket känslig mot.

Charlotta Nygård är uppväxt i Stockholm och tog studenten på Nacka gymnasium i Naturvetenskapliglinje. Efter Magisterexamen i Biologi vid Mitthögskolan antogs hon till forskarutbildning år 2001. Disputationen sker på Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, den 9 december och avhandlingens titel är “Ecophysiological responses of Baltic and Atlantic Fucus vesiculosus to environmental factors”.

Kontaktinformation
Charlotta Nygård, kontor: 060-14 84 02, mobil: 070-311 20 78, lotta.nygard@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera