Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2005

Kulturindustrin och strävan efter den objektiva smaken

Allt mer kulturproduktion sker inom stora internationella mediekoncerner. Därmed präglas kulturföretagen mer och mer av samma managementdiskurs som det övriga näringslivet. Ett uttryck för denna diskurs är en tilltagande kontroll av de anställdas smak. Detta konstaterar Jenny Lantz, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), i sin avhandling.

Alla kulturproducerande företag kännetecknas av två logiker. En ekonomisk logik där man vill nå lönsamhet, och en kulturell logik där man eftersträvar konstnärlig kvalitet. Den kulturella logiken innebär att man ofta gör estetiska bedömningar i verksamheten. Det betyder att smakfrågor är viktiga. Jenny Lantz studerar hur en organisation i kulturindustrin förhåller sig till smak, och vilka konsekvenserna blir. Ett helintegrerat filmbolag, Sandrew Metronome anno 2001, ligger till grund för studien.

– När den ekonomiska logiken får allt starkare fotfäste följer krav på ett “professionellt förhållningssätt till smak”. Många chefer och anställda talar om vikten av att ha en “objektiv smak”, att kunna “kliva ur den privata smaken” och “spegla marknadens smak”, säger Jenny Lantz.

Dessa tendenser speglar den i moderniteten och kapitalismen så omhuldade rationaliteten som underordnar allt som rör känslor, värderingar, åsikter och tro. Organisationen riskerar därmed att förbise den kompetens som vilar på den kulturella logiken. Rent konkret kan detta i ett filmbolag handla om att man underskattar kunskap som legitimerar “kvalitetsfilm”.

– I mitt material blir det tydligt att män lättare konstrueras som “objektiva”, säger Jenny Lantz. De har tolkningsföreträde för vad som är “ett professionellt förhållningssätt till smak”. Kvinnor tenderar att konstrueras som mer subjektiva och mer neurotiska i förhållande till smak.


Jenny Lantz avhandling “Taste at Work. On Taste and Organization in the Field of Cultural Production” kan beställas direkt från författaren.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Jenny Lantz, Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-7369485
Mobil: 0709-924410
E-post: jenny.lantz@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera