Tema

Att köpa frihet på flaska

Unga människor använder alkohol som en ursäkt för negativa beteenden och att de anser att denna ursäkt accepteras. Detta kan förstås genom att berusningen gör att gärningsmannen framstår som mer normal och att gärningar som begås under berusning ses som mindre allvarliga.

Det visar kriminologen Kalle Tryggvesson i sin avhandling vid Stockholms universitet. Han har studerat unga svenskars attityder, erfarenheter och förväntningar när det gäller berusat beteende med ett speciellt fokus på alkohol som orsak och ursäkt för våld.

Det finns idag mycket bevis för en koppling mellan alkohol och våld. Hur denna koppling ser ut är dock fortfarande inte helt klarlagt. Ett sätt att förstå denna koppling är att det finns en samhällelig acceptans för berusat beteende, att det existerar olika normer för nyktert respektive berusat beteende. Berusat beteende skall enligt detta perspektiv inte bara förstås utifrån alkoholens farmakologiska effekter utan också utifrån våra förväntningar och normer runt alkohol och berusat beteende.

Kalle Tryggvesson visar också i en vinjettstudie att berusade gärningsmän tillskrivs mindre skuld än nyktra eller mindre berusade gärningsmän i hypotetiska beskrivningar av våldshändelser. Detta gäller dock bara under vissa omständigheter. Det är t.ex. större chans att skulden minskar om även våldsoffret är berusat.


Doktorsavhandlingens titel: Freedom in a bottle. Young Swedes on rationales and norms for drunken behaviour

Disputationen äger rum måndagen den 19 december kl. 10.00 i sal 201 (Skandiasalen), hus 15, Kräftriket (Roslagsvägen 101). Opponent är Barbara Leigh, Alcohol and Drug Abuse Institute, University of Washington.

Kontaktinformation
Kalle Tryggvesson nås på tel 08-16 22 26 (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, 106 91 Stockholm) eller e-post kalle.tryggvesson@sorad.su.se

Att köpa frihet på flaska

 lästid ~ 1 min