Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2005

Antikropp ny skyddsfaktor mot åderförkalkning

Antikroppar mot fosforylkolin kan användas som diagnostisk markör för risken att utveckla åderförkalkning. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny publikation och förslår även att dessa utvecklas till en ny immunologisk terapi mot åderförkalkning.

Ateroskleros – åderförkalkning – är den huvudsakliga bakomliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdom och alltså den vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor. På senare år har det blivit tydligt att det finns en immunologisk komponent i åderförkalkningsprocessen, som kan betecknas som en inflammatorisk sjukdom. Även om riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och rökning har identifierats, så är orsakerna till sjukdomen ofullständigt kända, och det finns inga etablerade riskmarkörer som avspeglar den immunologiska och inflammatoriska aktiviteten vid ateroskleros.

En markör som föreslagits som central är oxiderat, eller på annat sätt modifierat, low density lipoprotein (OxLDL). Mycket tyder på att inflammatoriska ämnen som uppkommer genom denna modifiering spelar en nyckelroll vid immunaktivering och ateroskleros. De har alla en liten epitop, fosforylkolin (PC), som gemensam nämnare, vilken även exponeras på andra infektiösa agens. Antikroppar mot PC (aPC), en grupp naturliga antikroppar, som kan utvecklas även utan kontakt med externa antigen, och som har som en funktion att hjälpa till med kroppens “utrensning” av bland annat oxiderade och skadade cellmembran samt i det tidiga immunsvaret mot vissa infektioner.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu visat att aPC av IgM-typ förutspår minskad risk för utveckling av ateroskleros efter 5 års uppföljning hos en grupp på 240 patienter med högt blodtryck. Även IgM-antikroppar mot OxLDL hade en sådan predicerande egenskap, dock bara hos män.

Resultaten talar för att PC kan vara en lämplig antigen för diagnostik med aPC av IgM-typ, där risken för aterosklerosutveckling minskar ju högre nivåer man har. En spännande möjlighet är att aPC, i framtiden, även kan tänkas fungera som en ny terapi mot ateroskleros.

-Detta öppnar inte bara upp för ny diagnostik utan även för immunisering, dvs man kan tänka sig att dessa antikroppar skulle kunna ges förebyggande till personer med risk för hjärtkärlsjukdom, säger professor Johan Frostegård.

Publikation:
Antibodies of IgM subclass to phosphorylcholine and oxidized LDL are protective factors for atherosclerosis in patients with hypertension
Su J, Georgiades A, Wu R, Thulin T, de Faire U, Frostegård J.
Atherosclerosis Online Nov 2005

För mer information, kontakta:
Professor Johan Frostegård, tel 073-978 65 11 eller mail: johan.frostegard@medhs.ki.se


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera