Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2005

Bygg energieffektivt med bibehållen komfort!

Det finns ingen motsättning mellan god arkitektur, god inomhusmiljö och energieffektivt byggande, tvärtom. Det hävdar trettiotre namnkunniga forskare och aktörer i byggbranschen i uppropet Bygg energieffektivt – kunskapen finns! som finansierats av forskningsrådet Formas. Det är dags för byggbranschens aktörer att ta egna initiativ för att bygga och förvalta mer energieffektivt. Vi kan bygga bättre än byggnormen kräver.


– Byggnader står för fyrtio procent av Sveriges nergianvändning. Vi måste ta ansvar för framtiden och reducera byggsektorns miljöpåverkan! Tekniken och kunskapen finns men dessvärre finns det också seglivade myter som förhindrar ett resurseffektivt byggande. Nu måste byggbranschen börja tänka om och ta ett helhetsgrepp. Skriften belyser faktorer som ger bra byggnader med liten miljöpåverkan. En del är generella, medan andra gäller en viss typ av hus, säger Maria Wall, teknologie doktor vid Lunds tekniska högskola, som initierat och skrivit uppropet med bidrag från forskningsrådet Formas.

I uppropet uppmärksammas en lång rad åtgärder som krävs för ett resurseffektivt byggande: Utveckla byggnader med helhetssyn, Öka samverkan i byggprocessen! Sätt upp energi-och miljömål!, Utse en energi- och miljösamordnare i varje byggprojekt!, Analysera energibalansen tidigt i processen!, Beakta livscykelkostnader – inte bara investeringskostnader!, Utnyttja energieffektiv teknik och förnybar energi!, Öka samverkan mellan forskarna och byggbranschen!, Bygg goda exempel – och lär av dem! samt Utbilda för ökad kunskap!

Skriften kostar 20 kronor inkl moms och kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522,fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se

Recensionsex kan beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se, tel 08-775 40 08

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Maria Wall, författare och tekn dr vid Lunds tekniska högskola 046-222 96
62,maria.wall@ebd.lth.se
Birgitta Johansson, redaktör, 08-775 40 03, birgitta.johansson@formas.se
Emilie von Essen, Presschef, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera