Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2005

Ny avhandling om modern muslimsk tänkare

Kan islam fungera i ett modernt pluralistiskt samhälle? Nurcholish Madjid, en av de stora nutida muslimska tänkarna, vigde sitt liv för att detta skulle bli verklighet i hans hemland Indonesien. Han avled nyligen vid 66 års ålder och i dagarna har islamologen Ann Kull vid Lunds universitet lagt fram en avhandling om hans liv och tankar.

– Nurcholish var intressant bland annat för att han starkt tog avstånd från alla försök att islamisera samhällsstrukturen, säger Ann Kull. Till skillnad från utvecklingen i många andra muslimska länder opponerade han sig mot alla tankar på att bilda en islamisk stat grundad på islamisk lag eller att använda islam i partipolitiskt syfte. Däremot förespråkade han varje enskild muslims ansvar för att omsätta islamisk etik och grundläggande principer i sina olika roller i samhället.

I intellektuella muslimska kretsar runt om i världen finns idag en växande efterfrågan på en reformering av islam så att religionen på ett bättre sätt kan möta upp mot ett modernt samhälles krav på demokrati och mänskliga rättigheter. Ann Kull menar att Nurcholish Madjids tankar i högsta grad är förenliga med detta.
-Nurcholish var en demokratisk samhällstänkare men med ett ideal baserat på islam snarare än sekularism, säger Ann Kull. Han var dock noga med att hans samhällspolitiska idéer även skulle gynna den ickemuslimska befolkningen i Indonesien som utgör ungefär 15 procent av befolkningen.

Indonesien är i dag världens folkrikaste muslimska land med cirka 220 miljoner invånare. På senare år har media rapporterat om terrorattentat utförda av muslimska terrorister, men Ann Kull menar att tanken på en sekulariserad stat är väl förankrad i landet.
– Även om det dyker upp fundamentalistiska grupper som förespråkar en islamisk statsapparat så har dessa svårt att få ett bredare gehör för sina idéer, säger Ann Kull. Här har framförallt Nurcholish Madjid, men även andra moderata muslimska ledare, spelat en viktig roll i utvecklingen.

Kontaktinformation
För att tala med Ann Kull, ring till arbetet 046-2224332 och hem 046-14 33 55 eller maila henne på ann.kull@teol.lu.se. Hennes avhandling har titeln “Piety and Politics: Nurcholish Madjid and his interpretation of Islam in modern Indonesia.” Se sammanfattningen på http://theses.lub.lu.se/postgrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=hum_371&recordformat=display

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera