Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 december 2005

Energi och bebyggelse

Energianvändningen för uppvärmning, varmvatten och driftel kan minskas med 50 procent på 50 år och elvärmeanvändningen med 20-25 TWh per år. Den framtidsbilden presenteras i Formas nya bok ENERGI och BEBYGGELSE som tar ett brett grepp över ämnet – från teknik till politik. Boken bygger på underlag från forskare och experter inom området.

– I vårt land är effektivare energianvändning i bebyggelsen och ökad användning av förnybara energislag de viktigaste åtgärderna vi har för att minska klimatförändringarna och uppnå en hållbar utveckling, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare på forskningsrådet Formas.

Bygg- och fastighetssektorn står för en mycket stor del av den totala energianvändningen i industrialiserade länder. Det gäller att kraftigt reducera energianvändningen i bebyggelsen utan att ge avkall på ett gott inomhusklimat och god hälsa för brukarna.Energianvändningen för uppvärmning, varmvatten och driftel skulle kunna minskas med 50 procent på 50 år och elvärmeanvändningen med 20-25 TWh per år. Men för att detta ska vara möjligt krävs en kraftfull energi- och eleffektivisering samt användning av andra energislag än el för uppvärmning och kylning. Energi-effektivisering av byggnaden omfattar bland annat förbättringar av klimatskalet, nya ventilationssystem, effektiv värmeåtervinning, nya uppvärmningssystem, samt bättre styr- och reglersystem och beräkningsverktyg.

– Vi har i Sverige byggt upp betydande kunskap när det gäller energiteknik och energisystem genom stora forsknings- och utvecklingsinsatser. Ny effektiv byggnads- och installationsteknik har utvecklats, berättar Lisa Sennerby Forsse. Inom byggsektorn behöver vi nu mer forskning som inriktas på att utveckla strategier, metoder, teknik och hälsoriskbedömningar ur ett systemperspektiv för att vi ska få ökad kunskap om vilka åtgärder som krävs.

Boken visar att det krävs bättre styrmedel för genomföranden och för beslutsprocesser som tar hänsyn till aktörer och brukare och vikten av samverkan mellan olika kompetensområden poängteras.

ENERGI OCH BEBYGGELSE, TEKNIK OCH POLITIK beskriver bl a kunskapsläget och forskningsfronten inom ett flertal delområden av energi och bebyggelse och kan tjäna som underlag för övergripande energipolitiska beslut och forskningsstrategiska ställningstaganden. Den vänder sig till politiker och andra beslutsfattare, till studerande på högskolor och universitet samt till den energiintresserade allmänheten.

Boken kostar 276 kronor inkl moms och kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se

Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se
tel 08-775 4008.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Birgitta Johansson, 08-775 40 03, birgitta.johansson@formas.se

Emilie von Essen, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera