Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2005

Ny avhandling om utlandsadoptionerna: Mörk bild av adopterade i koreansk populärkultur

Vad händer i en nation när hundratusentals barn adopteras bort utomlands? Hur uppfattas de bortadopterade av det koreanska samhället? Dessa frågor besvaras av doktoranden Tobias Hübinette i avhandlingen “Comforting an orphaned nation: Representations of international adoption and adopted Koreans in Korean popular culture”.

Tobias Hübinette, 34 år och själv adopterad från Korea, har studerat bilden av adopterade och adoptioner i koreansk media och populärkultur. När det gäller synen på adopterade ser han en tydlig skillnad mellan populärkultur och etablerad dagspress.

– Ledarskribenter och kolumnister har visserligen principiella invändningar mot adoptioner, men tycks ha uppfattningen att de flesta adopterade lever fullgoda liv och har erbjudits bättre möjligheter än de hade fått i Korea. I populärkulturen skildras i stället adoption som ett utryck för kolonial exploatering. I spelfilmer och tv-serier och inom popmusiken beskrivs hur barnen utsätts för systematisk rasism i sina nya hemländer eller till och med för övergrepp av sina adoptivföräldrar. Det är sannolikt att anta att det är populärkulturens bild som är den mest etablerade hos den koreanska allmänheten, säger han.

Enligt populärkulturen är det först när barnen återvänder till Korea som de möter solidaritet och trygghet, och mest eftersträvansvärt av allt, homogenitet, sammanhang och fullkomlighet. För att bli en del av allt detta måste de dock återanpassas till koreanska normer och värderingar.

– Utlandsadoptionerna är ett nationellt trauma i Korea. Under 1960-, 70- och 80-talen möjliggjorde den vinstgivande adoptionsindustrin för den koreanska staten att upprätthålla ett patriarkalt, rasistiskt och heteronormativt samhällssysten. Även om antalet utlandsadoptioner har minskat adopteras fortfarande ca 2 500 barn bort varje år. Många av de bortadopterade återvänder idag till Korea som vuxna för att söka sina rötter. Min avhandling visar hur de uppfattas av breda kretsar i det koreanska samhället, säger han.

Tobias Hübinette försvarar sin avhandling fredagen den 2/12 kl 10.00-12.00, Aulan, Institutionen för orientaliska språk, Kräftriket, Hus 4, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Tobias Hübinette, Institutionen för orientaliska språk, tfn 08-16 15 88 e-post tobias@orient.su.se
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53 mobil 070-230 88 91 e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera