Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 december 2005

Förädling plus gödsling ger mer virke

Forskare på Skogforsk har hittat ett nytt sätt att öka skogsproduktionen. Om man kombinerar gödsling och skogsträdsförädling kan man öka tillväxten med över 50 procent!

Efter tre års försök med intensivgödsling av förädlade granar, har man kunnat visa att i dessa träd finns en potential att svara på gödsling som inte tidigare utnyttjats. Tillsammans ger förädling och gödsling en tillväxtökning som är större än summan av de två metoderna var för sig.

– I försöken gav gödsling en ökad höjdtillväxt på 33 procent och ett genetiskt urval en ökning på 15 procent. Men när man använder de två metoderna tillsammans, blir tillväxtökningen hela 52 procent, berättar Johan Sonesson på Skogforsk.

Och ändå har inte gödslingseffekten kulminerat än.

– Kulmen förväntas om två till tre år, så det kan finnas ännu mer tillväxt att vinna.

En metod för intensivodling
Den här typen av skogsbruk är dock inget som kommer att prägla hela Sveriges skogar.

– Nej, det handlar främst om intensivodling av gran på åkermark, det vill säga ytor där t.ex. naturvärdena redan är låga.

När man gödslar skog på detta sätt, rör det sig om gödselmängder som är specialskräddade för trädens behov.

– Vi använder oss av en metod som tagits fram inom Fiberskogsprojektet på Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom näringsanalyser av granarnas barr kan man se exakt hur mycket träden behöver av de olika näringsämnena. På så sätt undviker man t.ex. läckage av kväve, säger Johan Sonesson.

Eftersom man i förädlingsförsöken använder sig av grankloner, där alla plantor har identiska arvsanlag, kan man också se att vissa kloner svarar bättre på gödsling än andra. Genom att välja dessa kloner för fortsatt förädling, kan man troligtvis öka tillväxtpotentialen ännu mer.

– Man skulle kunna säga att vi på åkermark i Södra Sverige med denna metod närmar oss jordbrukets sätt att odla grödor, säger Johan Sonesson.

Politiskt intressant
Intensivodling på detta sätt är ingen metod som skapar kvalitetsvirke för sågverken, eftersom granarna får en något lägre densitet. Istället syftar metoden till att snabbt producera så mycket biomassa som möjligt.

– Det finns ju idag ett politiskt intresse i denna typ av produktion. Ska vi göra oss oberoende av olja, gäller det att hitta andra sätt att skapa energikällor. Snabbodlad gran kan vara en sådan, säger Johan Sonesson.

Såväl myndigheter som skogsbruk följer nu försöken med stort intresse och på sikt kan det även bli fråga om att testa metoden på andra snabbväxande träslag.

Läs mer i PLANTaktuellt nr. 3, 2005 på vår webbplats!

Kontaktinformation
Johan Sonesson, Skogforsk. Tel: 018-18 85 89, 070-518 85 89
Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 76, 070-630 68 67

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera