Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2005

Micael Dahlén tilldelas Partnerprogrammets forskarpris vid Handelshögskolan 2005

I går kväll tilldelades docent Micael Dahlén Partnerprogrammets forskarpris vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) 2005. Priset är ett bidrag på 100 000 kr från HHS:s partnerföretag och delades ut i samband med den årliga Partnerstämman.

Motiveringen till utmärkelsen lyder:
“Han har på kort tid etablerat sig som en internationellt välkänd forskare inom reklam- och kommunikationsområdet. Detta visas av det stora antal artiklar han på kort tid har publicerat i världsledande tidskrifter. Flera av hans artiklar ingår också som kurslitteratur vid ledande europeiska och amerikanska handelshögskolor och han har belönats med s. k. “Best paper awards” vid internationella konferenser. Hans experimentella reklamforskning har utvecklat kunskapen om reklamens funktionssätt och effekter avseende såväl reklam i traditionella medier som via Internet. Hans forskning och undervisning har också haft en klart praktisk relevans, vilket visat sig i att han som förste akademiker av Sveriges reklamförbund tilldelats det mycket prestigefyllda Bengt Hanser Stipendiet.”

− Priset är ett stort stöd och en viktig uppmuntran. Jag ser det som ett bevis på att det område jag ägnar mig åt har betydelse för både akademi och näringsliv och som ett tecken på att forskningen bidrar till att föra kunskapen framåt. Det är oerhört värdefullt för mig och för alla som verkar inom området både praktiskt och forskningsmässigt, säger Micael Dahlén.


Bilder från prisutdelningen samt Micael Dahléns CV finns att ladda ner på www.hhs.se/Press/Pressreleases/sv_051130.htm

Micael Dahlén nås på tel. 08-736 9566, mobil 070-974 3641,
e-post micael.dahlen@hhs.se.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Lars Bergman, Rektor, professor
Tel. 08-736 9012
E-post: lars.bergman@hhs.se

Tine Frivik, Direktör, Corporate and Alumni Relations
Tel. 08-736 9072, mobil 070-602 6920
E-post: tine.frivik@hhs.se

Om Partnerprogrammets forskarpris vid Handelshögskolan
Priset instiftades 2003 med syfte att bidra till att utveckla och främja forskningen vid HHS genom att lyfta fram insatser utförda av unga, lovande forskare. Vidare ska det tydliggöra och bekräfta HHS:s Partnerföretagsbetydelse för högskolans utveckling samt befästa HHS:s ställning som bryggan mellan ekonomisk forskning och svenskt näringsliv.

Priset delas ut till en forskare vars arbete, bidragit till kunskapsutvecklingen inom sin disciplin, håller hög vetenskaplig klass så att det är publicerbart i internationella vetenskapliga publikationer samt har presenterats i utbildnings- och tillämpningssammanhang. Forskaren skall vara vetenskapligt meriterad utifrån den forskningstradition som hon/han representerar och skall ha upprätthållit en hög aktivitets-/kvalitetsnivå under de tre senaste åren. I undantagsfall kan enstaka insatser (gjorda även tidigare) av stor betydelse komma i fråga.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera