Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2005

Lastbilstrafik kan minska med 10 procent

Förra året körde svenska lastbilar över två miljoner mil för att transportera 318 miljoner ton gods. Med matematiska optimeringsmetoder kan körsträckan minskas med 10-15 procent, en effektivisering som också bidrar till minskade utsläpp av koldioxid.

Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat matematiska modeller och optimeringsmetoder för planering av dagliga lastbilstransporter. Studier som gjorts i samverkan med skogsföretagen Sydved, Södra och Holmen skog visar att metoderna kan användas vid daglig planering. Resultaten läggs fram i en doktorsavhandling av Myrna Palmgren vid Avdelningen för optimeringslära.

De metoder som tagits fram ger förslag på körscheman, det vill säga tidsbestämda dagsrutter för de lastbilar som ska utföra transporterna. Beräkningarna matas med uppgifter om godset, bilarna, avstånden, chaufförernas arbetstid och pauser och så vidare.

Antalet möjliga scheman i det transportproblem som uppstår är oftast gigantiskt stort. I ett realistiskt fall kan det finnas 70 timmerupplag med tre sortiment och fem industrier som efterfrågar dem. För att utföra dessa transporter på en dag krävs cirka 20 lastbilar. Det totala antalet möjliga körscheman för varje bil blir då i storleksordningen 1019 (en etta följd av 19 nollor). Om en dator kan räkna fram en miljard scheman i sekunden skulle det ta 300 år att räkna fram allihop. Då skulle det dessutom återstå att beräkna den optimala kombinationen.

Avhandlingens optimeringsmetoder ger en relativt liten uppsättning av förslag på optimala körscheman, omkring en miljon, och söker sedan fram en tillräckligt bra kombination. Dessa metoder utnyttjar så kallad kolumngenerering, en ofta använd väg för att lösa den här typen av problem.

I en annan avhandling beskriver Andreas Westerlund, också vid Avdelningen för optimeringslära, avancerade tekniker för att snabba upp scheman för kolumngenerering.

Myrna Palmgrens avhandling som lades fram under hösten heter Optimal truck scheduling – mathematical modeling and solution by the column generation principle.

Andreas Westerlunds avhandling heter Accelerating column generation schemes – applications to routing problems. Disputationen ägde rum 28 november.

Kontaktinformation
Myrna Palmgren 013-282437, mypal@mai.liu.se
Andreas Westerlund 013-285769, anwes@mai.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera