Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2005

Ny upptäckt av forskare vid Stockholms universitet: Ämne som slår ut mjältbrandsbakterien

Forskare vid Stockholms universitet har hittat ett ämne som snabbt slår ut antraxbakterien. Bakterien, som orsakar mjältbrand, har bland annat förekommit i terroristattacker i USA och Japan.

Forskarna har identifierat det enzym i bakterien som får den att föröka sig. Genom ämnet N-hydroxylamin knockas enzymet och bakteriens tillväxt stoppas.
– En antraxinfektion i lungorna får ett snabbt förlopp och måste hejdas så snart som möjligt. Detta är möjligt genom att kombinera ämnet N-hydroxylamin med vanlig antibiotika som verkar långsammare, säger professor Britt-Marie Sjöberg, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik.

Sjukvården letar aktivt efter sätt att effektivt och till låg kostnad behandla delar av befolkningen som exponerats för antraxsporer som ger mycket kraftiga sjukdomssymptom och/eller är multiresistenta. Upptäckten kan få stor betydelse bland annat när det gäller beredskapen för eventuella terroristangrepp. Dessutom visar forskarna bakom studien att det är möjligt att hitta ämnen som effektivt slår ut motsvarande enzym i andra liknande sjukdomsframkallande organismer.
– Att vi hittat ett kemiskt enkelt och kommersiellt tillgängligt ämne med dessa egenskaper är av stort intresse både praktiskt och för fortsatt forskning, säger Britt-Marie Sjöberg.

Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) den 28 november, www.pnas.org. Författare är Eduard Torrents, Margareta Sahlin, professor Britt-Marie Sjöberg, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik; professor Astrid Gräslund, Institutionen för biokemi och biofysik, samt Daniele Biglino som numera finns vid Max-Planckinstitutet i Mülheim an der Ruhr, Tyskland.

Bilder på bakterien Bacillus anthracis finns på www.su.se/press under Pressbilder-Antraxbakterien.

Fakta om mjältbrand ur Nationalencyklopedien: Mjältbrand är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Bacillus anthracis. Hos människa kan infektion ske vid kontakt med sporbärande hudar eller andra produkter från nötkreatur. Sporerna kan också infektera vid inandning. Bakteriesporernas hållbarhet och sjukdomens allvarliga natur har medfört att mjältbrand övervägts som medel i biologisk krigföring och andra terroraktioner. Flertalet däggdjur anses vara mottagliga för infektion med B. anthracis, men känsligheten varierar.

Kontaktinformation
För vidare upplysningar
Professor Britt-Marie Sjöberg, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, tfn 08-16 4150, mobil 0705-648678, e-post britt-marie.sjoberg@molbio.su.se
Eduard Torrents, Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik, tfn 08-16 4188, mobil 0762-461049, e-post Eduard.Torrents@molbio.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera