Tema

Framgång i näringslivet krävde social kompetens

För att vara en framgångsrik storföretagare krävdes social kompetens, karismatisk utstrålning och en förmåga att skapa nya nätverk.

Det visar ekonomhistorikern Therese Nordlund, Stockholms universitet i sin doktorsavhandling, som fokuserar på två av Sveriges största storföretagare: Axel Ax:son Johnson, ledare över Johnsonkoncernen, och J. Sigfrid Edström, VD för Asea. Tidigare out-forskat källmaterial har gjort det möjligt att uppmärksamma nya aspekter av ledarskap i svenskt näringsliv under första hälften av 1900-talet.

Therese Nordlund visar på olika strategier bland storföretagare för att leda anställda och få igenom sina idéer. Axel Ax:son Johnson ville göra arbetare till kapitalister genom ekonomiska belöningar. Han anställde militärer för att öka disciplinen och uppmuntrade nytänkare bland tjänstemännen. Sigfrid Edström var en av Saltsjöbadsavtalets undertecknare. Mindre känt är att han privat beklagade sig över att arbetarna hade ”överflöd av pengar”, hade råd att gå på bio och restaurang, och ”ändå skola dessa strejka för att få högre löner”. Edström var samtidigt pragmatisk i sin argumentation. Vid ett tillfälle sa han till sina arbetare att ”Asea redan är ett kommunistiskt företag, ty vi ha fler aktieägare än anställda”.

Nätverk mellan storföretagare och socialdemokrater blev allt viktigare under 1940-talet. En del socialdemokratiska riksdagsmän sökte sig till storföretagare för att få hjälp med finansiering och lån. Asea-chefen Sigfrid Edström menade ironiskt att socialdemokratin var på väg att bli ”högermän själva”. I samband med plan-hushållnings-motståndet under 1940-talet finansierades journalister i det fördolda av enskilda storföretagare. Industriledare blev även delägare i borger-liga tidningar och förlag för att påverka opinionen.

Storföretagare använde ibland medvetet sitt utseende för att marknadsföra sina företag. Deras ansikten blev ”varumärken” för företaget. Som åldrade industriledare ville Johnson och Edström sitta kvar på sina poster. Ett sätt var att bli mytomspunnen redan under sin livstid. Ett annat sätt var att framhäva sin sunda livsföring. En framgångsrik industriman skulle vara medveten om sin hälsa och vara en förebild för de anställda.


Doktorsavhandlingens titel: Att leda storföretag: en studie av social kompetens och entreprenörskap i näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900-1950.

Disputationen äger rum fredagen den 9 december klockan 13.00 i hörsal 11, hus F, Frescati. Opponent är Sven-Olof Olsson, sektionen för humaniora, Högskolan i Halmstad.

Kontaktinformation
Therese Nordlund nås på mobil 070-2072490, ekonomisk-historiska institutionen, tfn 08-16 22 70 eller e-post Therese.Nordlund@ekohist.su.se

Framgång i näringslivet krävde social kompetens

 lästid ~ 2 min