Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2005

Nya metoder kan spara energi åt industrisektorn

Industrin blir alltmer intresserad av att minska och återvinna sin värmeförbrukning. Men hur gör man det så effektivt och billigt som möjligt? Roger Nordman, doktorand vid Institutionen för energi och miljö på Chalmers, har utvecklat metoder som placerar ut värme och kyla i produktionssystem på bästa sätt. Stora pengar kan sparas åt industrin.

Industrins användning av energi står för en betydande del av Sveriges totala energiförbrukning. Genom att minska energianvändningen kan man bli mindre beroende av fluktuerande bränslepriser, samtidigt som utsläpp av växthusgaser som koldioxid minskar.

– Industrin har börjat uppmärksamma det här, inte minst det senaste året då handeln med utsläppsrätter tagit fart. Genom att minska sina egna utsläpp kan man sälja sina överblivna certifikat till andra, säger Roger Nordman.

Industrier med stor värmeförbrukning, framför allt raffinaderier och pappers- och massaindustrin, kan spara stora pengar. Inom dessa finns mycket äldre utrustning som är byggd för att passa in ett processflöde utan tanke på att de också ska passa in energimässigt.

Därför finns mycket att göra, menar Roger Nordman som i en doktorsavhandling både presenterar nya metoder och vidareutvecklar befintliga metoder för hur man kan göra en viss energibesparing så billig som möjligt. En metod han vidareutvecklat är den så kallade matrismetoden.

– Den går ut på att grafiskt analysera hur man gör en värmebesparing på bästa sätt. Beroende på vilka värmare eller kylare man påverkar i ett system så kan det, även om man gör samma energibesparing, skilja stort i kostnader. Mina resultat visar att en bra investering i processen kan bli upp till tre gånger billigare än en sämre. Det handlar alltså om att välja rätt bland många olika möjligheter.

Roger Nordmans bidrag till matrismetoden består av ett analysverktyg räknar ut hur en viss industri på billigast möjliga sätt kan minska sin värmeförbrukning och låta sin överskottsvärme utnyttjas av andra aktörer eller kopplas till ett fjärrvärmenät. Tidigare har man fått testa sig fram manuellt med metoden.

En ny metod som Roger Nordman har utvecklat berör värmeåtervinningssystem inom pappers- och massaindustrin, så kallade sekundärvärmesystem. Pappers- och massaindustrin producerar ett jätteöverskott av värme som återvinns i system av vattentankar. Roger Nordmans metod, som han kallar tankkurvemodellen, räknar ut var tankarna ska placeras i ett produktionssystem för att så mycket värme som möjligt ska kunna återvinnas.

– Sekundärsystemen har överlag varit styvmoderligt behandlade inom pappersmasseindustrin och i flera fall saknat ekonomisk styrning. Men nu finns pengar att tjäna. Om man producerar mer el än vad man förbrukar kan överskottet säljas som grön el till andra aktörer. Man kan också återanvända redan använt vatten för att exempelvis förvärma flisen som man gör pappersmassa av.

Avhandlingen heter: “New process integration methods for heat-saving retrofit project in industrial systems” och försvarades vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg den 11 november 2005.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Roger Nordman, tel: 031-18 31 88,
roger.nordman@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera