Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 november 2005

Julens ABC – expertlista från Lunds universitet

Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som brukar bli aktuella under julen?Använd dig då av denna expertlista som informatörer vid Lunds universitet har satt samman.

Advent- Hur går det kyrkliga julfirandet till?
Lektorn i kyrkovetenskap Stephan Borgehammar kan svara på frågor om advent och adventsfast, sambandet mellan jul och trettondag, juldagarnas olika gudstjänster. Tel 046-222 46 98, Stephan.Borgehammar@teol.lu.se

Blot – Så har man blotat i Uppåkra!
Ola Magnell, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f. Historisk osteologi:
ola_magnell@yahoo.com, tel. 0456-102 80

Bockar, grisar och folk.
Vad har vi hämtat av förkristna föreställningar till vårt julfirande?
Kristina Jennbert, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, kristina.jennbert@ark.lu.se, tel. 046-222 94 75

Brandrisk
– Nu tändas tusen juleljus – om ökade brandrisker i juletid
Göran Holmstedt, professor Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Tel: 046-222 48 82, Goran.Holmstedt@brand.lth.se

Depressioner i juletid
– Depressioner och självmord: Lil Träskman-Bendz, professor i psykiatri, särskilt preventions- och behandlingsforskning, forskar på depressioner, tel 046-17 38 40, Lil.Traskman_Bendz@med.lu.se
– Vinterdepressioner och ljusbehandling: Baba Pendse, psykiatriforskare, tel 046-17 64 47, Baba.Pendse@med.lu.se

Familjeförhållanden (rättens roll i familjen)
Annika Rejmer, Rättssociologi 046-222 36 55) Annika.Rejmer@soc.lu.se

Frivilligorganisationernas arbete
Anna Meeuwisse, Socialhögskolan 046-222 31 57, Anna.Meeuwisse@soch.lu.se

Grisar – Människan och svinet – en relation från äldre stenålder.
Ola Magnell, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f.
Historisk osteologi: ola_magnell@yahoo.com, tel. 0456-102 80

Halka
– Frakturer hos äldre: Karl-Göran Thorngren, överläkare och professor i ortopedi, särskilt inriktad på åldringsfrakturer, tel 046-17 20 53, Karl-Goran.Thorngren@med.lu.se
– Brutna lårbenshalsar – Hur får vi färre brutna lårbenshalsar bland äldre i trafiken vintertid? Monica Berntman, lektor vid avdelningen trafik och väg vid Lunds tekniska högskola, tel: 046-222 91 33 , Monica.Berntman@tft.lth.se

Hemlöshet
Hans Swärd, Socialhögskolan, 046-222 94 15. Hans.Sward@soch.lu.se

Julfirande
Hur firar man jul idag? – plastfamiljer, Kalle Anka, julbord eller inte etc. Folklivsarkivet vid Etnologiska institutionen har ett projekt om dagens julfirande. Tala med Charlotte Hagström, 046-222 75 68, Charlotte.Hagstrom@etn.lu.se

Julmat

Mat och matkultur (sociologiska perspektiv), Anna-Lisa Lindén, 046-222 88 34, Anna-Lisa.Linden@soc.lu.se

Julsnaps och julöl
– Alkoholberoende: Mats Berglund, professor i klinisk alkoholforskning, tel 040-33 10 02, Mats.Berglund@med.lu.se
– Vad som händer i hjärnan när du dricker: Christer Alling, professor i medicinsk neurokemi, tel 046-17 53 77, Christer.Alling@med.lu.se

Frossa i fett, salt och socker – vad händer i våra kroppar?
– Fetma: Mona Landin-Olsson, överläkare på Kompetenscentrum Obesitas, Universitetssjukhuset i Lund, tel 046-17 14 52, Mona.Landin-Olsson@med.lu.se
– Socker och fett: Charlotte Erlanson-Albertsson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi som forskar hur socker och fett fungerar i kroppen, tel 046-222 85 89, Charlotte.Erlanson-Albertsson@med.lu.se
– Salt: Olle Melander, docent som forskar på salthalt i livsmedel och koppling till risken för högt blodtryck, stroke och hjärtinfarkt, tel 040-33 78 44, Olle.Melander@med.lu.se
– Julbakets kemi: Ann-Charlotte Eliasson, professor, livsmedelsteknologi vid Lunds tekniska högskola, tel: 046-222 96 74, Ann-Charlotte.Eliasson@livsteki.lth.se
– Julbordet och bakterier: Göran Molin, professor livsmedelsteknologi vid Lunds tekniska högskola, 046-222 83 27 Goran.Molin@livsteki.lth.se och Siv Ahrné, universitetslektor livsmedelsteknologi, 046-222 83 27, Siv.Ahrne@livsteki.lth.se
– Julbordet och näringsaspekter: Nils-Georg Asp, professor Industriell näringslära och livsmedelskemi vid Lth, 046-222 83 04, Nils_Georg.Asp@inl.lth.se
– Julosten: Marie Paulsson, professor Livsmedelsteknik, 046-222 96 30, Marie.Paulsson@livstek.lth.se och Peter Dejmek, professor livsmedelsteknik vid Lunds tekniska högskola, 046-222 98 10 Petr.Dejmek@livstek.lth.se
– Julskinkan, korven och syltan: Eva Tornberg, professor livsmedelsteknik. 046-222 48 21, Eva.Tornberg@livstek.lth.se

Konsumtionsmönster
Ann-Mari Sellerberg, Sociologi 046-222 88 68, Ann_Mari.Sellerberg@soc.lu.se

Långbord i långhuset – Maträtternas långa historia
Daniel Serra, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f. Arkeologi: Daniel.Serra@ark.lu.se, tel. 046-222 30 88

Maria – Hur länge ammade Maria?
Vad vi vet om barnavård i äldre tider. Elisabeth Iregren, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd. f. Historisk osteologi: elisabeth.iregren@ark.lu.se, tel. 046-222 79 46

Mörker – Hur påverkar det oss?
Torbjörn Laike, docent miljöpsykologi och prefekt institutionen för arkitektur vid Lunds tekniska högskola, 046-222 70 78 Thorbjorn.Laike@arkitektur.lth.se

Pepparkakor, glögg och gran – varför doftar julen?
Ulf Ellervik, docent, bioorganisk kemi vid Lunds tekniska högskola, tel: 046-222 82 20, Ulf.Ellervik@bioorganic.lth.se

Renar – Varför är tomtens “ren” en kronhjort i Disneys version?
Pirkko Ukkonen, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, avd.
f. Historisk osteologi: pirkko.ukkonen@ark.lu.se, tel. 046-222 36 20

Riter
Julen är riternas tid, då den sociala samvaron som riter erbjuder maximeras, och de som inte inkluderas känner sig maximalt exkluderade. Religionshistoriker Ann- Christine Hornborg, 046-30 65 38, Anne-Christine.Hornborg@teol.lu.se

Röd är julens färg – hur reagerar vi på rött?
Jan Janssens, tekn dr, docent vid Lunds tekniska högskola, 046-222 76 04 Jan.Janssens@arkitektur.lth.se

Saturnaliefesten – en romersk föregångare till julen.
Dominic Ingemark, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia,
avd. f. Antikens kultur och samhällsliv: Dominic.Ingemark@ark.lu.se,
tel. 046-222 83 81

Snö – Kan snötäckta tak rasa in? Vad händer om man äter snö?
Lars Bengtsson, professor teknisk vattenresurslära, 046- 22 28980, Lars.Bengtsson@tvrl.lth.se, http://aqua.tvrl.lth.se/

Strömavbrott
– Vilka risker finns när strömmen går en smällkall vinterdag? Kurt Petersen, professor i Riskhantering, Lunds Tekniska Högskola, 046-222 42 59, Kurt.Petersen@brand.lth.se och Olof Samuelsson, lektor industriell elektroteknik och automation, 046-222 75 04, Olof.Samuelsson@iea.lth.se
– Räcker strömmen även denna vinter?
Olof Samuelsson, lektor industriell elektroteknik och automation, 046-222 75 04, Olof.Samuelsson@iea.lth.se och Lars J Nilsson, professor, Miljö- och energisystem 046-222 46 83, Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se

Svårstartade bilar – vad händer i motorn?
Bengt Johansson, Professor, Lunds Tekniska Högskola, Förbränningsmotorer, 046-222 85 23, Bengt.Johansson@vok.lth.se

Utsatta barn
Gunvor Andersson, Socialhögskolan 046-2229409, Gunvor.Andersson@soch.lu.se

Våld mot kvinnor
Charlotte Agevall, Rättssociologi Charlotte.Agevall@soc.lu.se

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta någon av nedanstående informatörer:
Ulrika Oredsson, universitetsövergripande, 046-222 70 28, Ulrika.Oredsson@info.lu.se
Elisabeth Axell, samhällsvetenskapliga fakulteten, 046-222 72 04,Elisabeth.Axell@kanslis.lu.se
Katarina Branzén, Området för Humaniora och Teologi, 046-222 72 33, Katarina.Branzen@kansliht.lu.se
Kristina Lindgärde, Lunds tekniska högskola, 046-222 07 69, kristina.lindgarde@kansli.lth.se
Johanna Sandahl, Medicinska fakulteten, 046- 222 01 31, Johanna.Sandahl@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera