Artikel från Karolinska Institutet
22 november 2005

Ny mätmetod avslöjar tarmsjukdom

Ett nytt enkelt test avslöjar om en patient har en inflammation i tarmen, något som annars kan vara svårt för läkaren att fastställa enbart utifrån patientens symtom.

Genom att mäta förekomsten av gasen kvävemonoxid (NO) i tarmen får patienten snabbt rätt diagnos och rätt behandling. Mätningen är helt smärtfri och kan närmast liknas vid att ta tempen i ändtarmen.

Magtarmbesvär är en av de allra vanligaste orsakerna till besök hos läkare. Ofta hittar man ingen självklar orsak till patientens besvär, men ibland döljer sig en mer allvarlig underliggande sjukdom. Ett sånt exempel är inflammatorisk tarmsjukdom, en grupp sjukdomar som drabbar yngre människor och som ofta kräver mycket speciell behandling under lång tid.

– Vi har utvecklat en mätmetod för att enkelt kunna avgöra om en person har en pågående inflammation i sin tarm. Metoden bygger på att mäta halterna av NO i ändtarmen, säger Claudia Reinders. NO är en signalsubstans med en mängd funktioner i magtarmkanalen, bland annat i immunförsvaret. En inflammerad tarmslemhinna producerar betydligt mer NO än en frisk och gasen kan fångas upp av en liten ballong som blåses upp inne i tarmen.

– Vi använder en mjuk silikonkateter, med ballongen i toppen för att mäta NO, säger Claudia Reinders. Hela proceduren tar bara omkring tio minuter och patienten kan få besked direkt.

Normala NO-halter är låga, medan halterna hos patienter med tarminflammation var kraftigt förhöjda och dessutom högre, ju sjukare patienterna var. Efter medicinsk behandling sjönk halterna och blev lägre, ju friskare patienten blev.

– Vi ville också undersöka var kvävemonoxiden bildades. Huvudkällan är ett enzym, NO-syntas, i den inflammerade slemhinnan. Men till vår förvåning upptäckte vi att gasen också kan bildas av bakterier i tarmen. Det kan tyda på att patienter med dessa besvär har en obalans i bakteriefloran i tarmen, men det måste undersökas närmare, säger Claudia Reinders.

Avhandlingens titel: Nitric Oxide: A surrogate marker of bowel inflammation

Författare: Claudia I Reinders, institutionen för fysiologi och farmakologi, avdelningen för farmakologi, Karolinska Institutet, tel: 08-524 879 90 eller 073-6130438 Karolinska Institutet, e-post claudia.reinders@ki.se

Disputationen äger rum den 18 november 2005 kl 9.00 i hörsalen på avdelningen för farmakologi, Nanna Svartz väg 2, Karolinska Institutet, Solna.


Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera