22 november 2005

Miljövänlig plast skyddar syrekänsliga produkter

Xylan är en av de vanligaste kolhydraterna i naturen och finns i nästan allt som växer. Snart kan det ersätta aluminium och plaster i syretäta förpackningar. Det visar Maria Gröndahl, doktorand i biopolymerteknologi på Chalmers, i sin avhandling.

Trots att xylan förekommer i så stora mängder i naturen och i restprodukter från industriella processer och jordbruk så har det hittills inte utnyttjas i plastmaterial och förpackningar. Det beror i stor utsträckning på en bristande kunskap om xylans egenskaper.

– Det har gjorts forskning på dess kemiska struktur och om hur man kan utvinna xylan men inte så mycket på hur och till vad man kan använda det, säger Maria Gröndahl.

Hennes avhandling visar att filmer baserade på xylan är mycket bra syrgasbarriärer – en egenskap som är av stor vikt vid förpackning av syrekänsliga produkter som läkemedel och vissa livsmedel, såsom juice, kaffe och snacks. I sådana förpackningar används idag mestadels aluminiumfolie, ett dyrt material som påverkas av stigande olje- och metallpriser. Eftersom paketen har höljen av aluminium och plast i flera skikt är de inte heller biologiskt nedbrytbara.

– Den största fördelen är ur miljösynpunkt. Xylan bryts ner på samma sätt som kartong och kan därför komposteras. Och vid förbränning bildas bara koldioxid och vatten utan nettotillskott vilket innebär att det inte bidrar till växthuseffekten.

I sin studie har Maria Gröndahl extraherat xylan från asp, majsfibrer och skaldelar från korn och undersökt sambandet mellan kemisk struktur och materialegenskaper. De två sista åren av avhandlingsarbetet har hon fokuserat på framtagning av filmer och hur man kan utveckla en viss egenskap hos dem.

Avhandlingen heter: “Effects of Molecular Architecture of Xylans on Material Properties” och försvaras den 27 oktober kl 10.00 i sal KS 101, Kemigården 4, Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Fotnot:
Den 18 oktober 2005 fick Maria Gröndahl, Lisa Ericsson och Paul Gatenholm Skapa-priset för sitt arbete med att utveckla produkten Xylophane, baserat på kunskapen om xylan.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Maria Gröndahl, Biopolymerteknologi, Avdelningen för polymerteknologi, Chalmers.
Tel: 031-772 82 27, 0707-71 68 47
maria.grondahl@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera