Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2005

Diagnostisering i ambulans räddar liv

Diagnostisering och behandling av patienter med akut hjärtinfarkt i ambulansen kortar tiden från symptom till behandling med en timme. Dessutom minskar dödligheten hos hjärtinfarktpatienterna med 30 procent. Det konstaterar Erik Björklund i sin avhandling vid Uppsala universitet. Disputationen sker den 25 november.

Akut hjärtinfarkt beror på att en blodpropp orsakar ett plötsligt stopp av blodflödet i ett av hjärtats kranskärl. För att minska skadan på hjärtmuskeln och förbättra patientens chans att överleva gäller det att snabbt återställa blodflödet. Den vanligaste, enklaste och mest använda metoden att göra det är att sätta in propplösande läkemedel, så kallade trombolytika.

Erik Björklund har gjort en rikstäckande registerstudie över 5 400 patienter med akut hjärtinfarkt. Resultaten visar att det är ytterst viktigt att patienterna blir diagnostiserade redan i ambulansen. Genom att ställa diagnosen och påbörja trombolysbehandlingen i ambulansen kortades tiden från symtomdebut till behandling med nästan en timme.

Dessutom visade studien att de patienter som hade fått trombolysbehandling i ambulansen hade 30 procents lägre dödlighet ett år efter hjärtinfarkten jämfört med dem som hade fått behandling på sjukhuset. Siffran gäller efter justering för olikheter i riskfaktorer, ålder och kön.

– Min rekommendation är att ambulanssjukvårdare tar EKG på alla patienter där man kan misstänka någon form av hjärtåkomma, säger Erik Björklund.

I avhandlingen har Erik Björklund även synat en stor läkemedelsstudie i sömmarna. I studien, som omfattade 900 patienter i Sverige, jämfördes två trombolysläkemedel. Erik Björklund har jämfört 730 av dessa patienter med cirka 2 000 andra patienter som också behandlades med trombolys, men som av olika anledningar inte inkluderades i studien. Resultaten visade att det företrädesvis var lågriskpatienter som kom med i studien. Dödligheten hos de 2000 övriga patienterna var nästan dubbelt så hög.

– Det är viktigt att veta att patienterna i sådana här stora läkemedelsstudier inte är helt representativa, säger Erik Björklund.

Erik Björklund är verksam som hjärtspecialist på Akademiska sjukhusets kardiologiska klinik i Uppsala.

Kontaktinformation
Erik Björklund kan nås på tel 018-611 40 43, 0709-38 13 26 eller erik.bjorklund@akademiska.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera