Tema

Årets utdelning klar till forskare

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har för 2006 och framåt delat ut drygt 190 miljoner kronor fördelade på över 100 forskningsprojekt.

De forskningsprojekt som i år har fått pengar av FAS omfattar allt från unga vuxnas identitetsutveckling till forskning om den europeiska unionen.

– Som vanligt är projektfloran mångskiftande. Det finns många nya projekt om arbetsmarknad, globalisering och EU. Som exempel finns några studier av diskriminering av invandrare och handikappade på arbetsmarknaden bl.a. frågan om Lasse och Anna har bättre chanser än Muhammed och Fatima. Barns villkor och utsatthet är ett annat ämne som återkommer säger Kenneth Abrahamsson, programchef, FAS.

Några ytterligare exempel på projekt som fått pengar:
Stress och stroke. Arbetsrelaterad stress, organisationsförändring och risk för att insjukna i stroke i åldern 30-65 år. Kerstin Ekberg vid Linköpings universitet är projektledare.
Om etiska koder i företag. Det ansvarstagande och det moraldistanserade företaget. Johan Sandström vid Örebro universitet är projektledare.
Är deltidssjukskrivning en bra arbetslivsinriktad rehabiliteringsmetod? Projektledare är Daniela Andrén vid Göteborgs universitet.

På FAS hemsida www.fas.se finns en lista över samtliga projekt som fått bidrag.

För ytterligare information kontakta,
FAS programchef Kenneth Abrahamsson
Tel. 08-775 40 91, mobil: 0705-46 83 53
E-post: kenneth.abrahamsson@fas.se

FAS huvudsekreterare Rune Åberg
Tel. 08-775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.se

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Årets utdelning klar till forskare

 lästid ~ 1 min